آخرین نقدها

عکس

تحلیل عکس مایکل جردن

عکس مایکل جردن عکاس:جاکوب کو رنت میستر سال:۱۹۸۴ این عکس را می توان گفت مشهورترین عکس سیلوئت( عکس هایی با پیش...

voicewplk
آرشیو