یرژی کوشینسکی

ادبیات یرژی کوشینسکی

نقد رمان پرنده رنگین

پرنده رنگین (پرواز را به خاطر بسپار) – The Painted Bird نویسنده: یرژی کوشینسکی – Jerzy Koisinski سال: ۱۹۶۵ رمان پرنده رنگین (این رمان با عنوان پرواز را به خاطر بسپار به فارسی ترجمه شده است) اثر یرژی...