ویلیام شکسپیر

نمایشنامه ویلیام شکسپیر

نقد نمایشنامه هنری پنجم

هنری پنجم – Henry V نویسنده: ویلیام شکسپیر – William Shakespeare سال: ۱۵۹۹ هنری پنجم در قالب یک قهرمان بی رحم، تجسمی است از ماهیت رهبری و ارتباط آن با اخلاقیات. نمایشنامه بر این باور است...

نمایشنامه ویلیام شکسپیر

نقد نمایشنامه هملت

هملت – Hamlet نویسنده: ویلیام شکسپیر –  William Shakespeare سال: ۱۶۰۲ چیزی که باعث تمایز هملت با بقیه نمایشنامه هایی می شود که درباره انتقام صحبت می کنند (و حتی شاید تمام نمایشنامه هایی...

نمایشنامه ویلیام شکسپیر

نقد نمایشنامه طوفان

طوفان – The Tempest نویسنده: ویلیام شکسپیر – William Shakespeare سال: ۱۶۱۰ طوفان به عنوان یک رمانس سیاسی فمینیسم جنبش مهمی در انگلیس قرن هفدهم بود که باعث شد در راستای سرکوب تلاش و فعالیت...