هارولد پینتر

نمایشنامه هارولد پینتر

نقد نمایشنامه زمان های دور

زمان های دور – Old Times نویسنده: هارولد پینتر – Harold Pinter سال: ۱۹۷۱ دیلی مردی حدودا چهل ساله‌اس که با همسرش کتی زندگی می‌کنند. دیلی به تناسب شغلی که دارد، لازم است گاهی به سفرهایی برود و همسرش...

نمایشنامه هارولد پینتر

نقد نمایشنامه جشن تولد

جشن تولد – The Birthday Party نویسنده: هارولد پینتر – Harold Pinter سال: ۱۹۵۹ جشن تولد نمایشنامه ای است درباره پارانویا، درباره ناتوانی در برقراری ارتباط و جستجو به دنبال هویت و حقیقت. استنلی یک سالی...