فرانتس کافکا

ادبیات فرانتس کافکا

نقد داستان مسخ

مسخ – The Metamorphosis نویسنده: فرانتس کافکا –  Franz Kafka سال انتشار: ۱۹۱۵ در داستان مسخ اثر فرانتس کافکا، ماجرای تبدیل شدن گرگور از یک انسان به موجود زننده ای همچون سوسک، شاید کمی...