جی آشر

ادبیات جی آشر

نگاهی به رمان سیزده دلیل برای اینکه

سیزده دلیل برای اینکه – Thirteen Reasons Why نویسنده: جی آشر – Jay Asher سال: ۲۰۰۷ رمان سیزده دلیل برای اینکه نوشته جی آشر پایان خوشی ندارد. از همان ابتدای رمان متوجه می‌شویم که هانا بیکر قهرمان...