نمایشنامه

کاریل چرچیل نمایشنامه

نقد نمایشنامه دختران ممتاز

دختران ممتاز – Top Girls نویسنده: کاریل چرچیل – Caryl Churchill سال: ۱۹۸۲ پرده اول نمایشنامه دختران ممتاز نوشته کاریل چرچیل، در رستورانی آغاز می شود که شخصیت هایی تاریخی برای نهار یکی یکی می آیند و...

نمایشنامه ویلیام گیبسن

نقد نمایشنامه معجزه گر

معجزه گر – The Miracle Worker نویسنده: ویلیام گیبسن –  William Gibson اولین اجرا: ۱۹۵۹  در مورد نمایشنامه ای مانند معجزه گر، نقد مضمونی می تواند کمک زیادی به درک بهتر خواننده کند چرا که...

آلبر کامو نمایشنامه

نقد نمایشنامه کالیگولا

کالیگولا – Caligula نویسنده: آلبر کامو – Albert Camus سال انتشار: ۱۹۴۵  شاید در ابتدا در مورد کالیگولا دچار سوءتفاهم شویم و آن را یک نمایشنامه تاریخی در نظر بگیریم. چرا که شخصیت اصلی آن...