پاپ

پاپ راک موسیقی

نگاهی به آهنگ راک در زندان

(رقص) راک در زندان – Jailhouse Rock خواننده: الویس پریسلی – Elvis Presley سال: ۱۹۵۷ این ترانه توسط جری لیبر و مایک استولر نوشته شد که ترانه سگ تازی را هم نوشته بودند، ترانه‌ای که وقتی الویس پریسلی آن...

پاپ ریتم اند بلوز موسیقی

نقد آهنگ بیلی جین

بیلی جین – Billie Jean خواننده: مایکل جکسون – Michael Jackson سال انتشار: ۱۹۸۳ درست مانند آهنگ می خوای کاری رو شروع کنی، آهنگ بیلی جین هم یکی از آن چهار قطعه ای است که مایکل جکسون در...

پاپ موسیقی

نگاهی به آهنگ وقتی فاخته ها می گریند

وقتی فاخته ها می گریند – When Doves Cry پرینس – Prince سال: ۱۹۸۴ وقتی فاخته ها می گریند آهنگ عجیبی است. در این مساله تردیدی وجود ندارد. با همان تک نوازی درهم و برهم و نا منظم گیتار ابتدای...

پاپ موسیقی

نگاهی به آهنگ فقط خدا می دونه

فقط خدا می دونه – God Only Knows خواننده: بیچ بویز – The Beach Boys سال انتشار: ۱۹۶۶ این آهنگ همیشه به عنوان یکی از بهترین آهنگ های تمام دوران در نظر گرفته می شود. در ظاهر به نظر می رسد...

پاپ موسیقی

نقد و بررسی آهنگ عزیز من باش

عزیز من باش – Be My Baby گروه: رونتس – The Ronettes سال:‌۱۹۶۳ موسیقی یکی از آن جنبه‌های اجتماعی است که بسیار تحت تأثیر جنبش حقوق مدنی قرار گرفت. پیوند میان موسیقی و این جنبش برای اولین بار در...