دفتر خرید و فروش پنبه در نیواورلئان – A Cotton Office in New Orleans

نقاش: ادگار دگا – Edgar Degas

نقاشی رنگ روغن 

سال: ۱۸۷۳

نگاهی به نقاشی دفتر خرید و فروش پنبه در نیواورلئان

نگاهی به نقاشی دفتر خرید و فروش پنبه در نیواورلئان

دفتر خرید و فروش پنبه در نیواورلئان، یک تصویر کامل از نظام سرمایه داری در قرن نوزدهم است. این نقاشی که در سال ۱۸۷۳ به اتمام رسیده، اولین تابلوی دگا است که توسط یک موزه خریداری شد. دگا در این تابلو به ترسیم وضعیت دفتر حق العمل کاری خرید و فروش پنبه عموی خود پرداخته است، آن هم زمانی که این کسب و کار در اثر یک بحران اقتصادی ورشکسته شده بود. 

در این جا ماسن، عموی دگا در جلوی تصویر در حال بررسی کیفیت یک پنبه خام است، آشیل برادر دگا، در سمت چپ به یک پنجره تکیه داده است. رن برادر دیگرش، بر روی صندلی نشسته و مشغول خواندن روزنامه است. در این حین افراد دیگری هم مشغول انجام کارهای دیگری هستند. دفتر خرید و فروش پنبه در نیواورلئان با رویکرد تازه و پرجزئیات و هم چنین سبک ناتورالیستی خود، پرتره های جمعی را وارد مسیر تازه ای کرد. 

اصل ماجرا از این قرار است که دگا در اواخر سال ۱۸۷۲ همراه با برادرش رن، برای دیدن عمویش مایکل ماسن از اروپا حرکت کرد و به نیواورلئان آمریکا رفت. در آن زمان دو برادر دیگرش هم مشغول همکاری با ماسن بودند. دگا می خواست در ژانویه ۱۸۷۳ به اروپا برگردد، اما این سفر با کمی تاخیر همراه شد. 

به همین دلیل تصمیم گرفت در این مدت این تابلو، یعنی دفتر خرید و فروش پنبه در نیواورلئان را طراحی کند. دگا به شدت تحت تاثیر جامعه سرمایه داری شگفت آور نیواورلئان قرار گرفت. او به دنبال این بود که بعدا این تابلو را به یک تولید کننده پارچه در بریتانیا بفروشد. با افت بازار هنر و هم چنین پنبه، امیدهای دگا برای فروش این اثر نقش برآب شد. بعدا در همان سال ۱۸۷۳ در دومین نمایشگاه امپرسیونیست ها در پاریس او موفق شد این تابلو را به نمایش بگذارد. در نهایت موزه هنرهای زیبای شهر پو فرانسه در سال ۱۸۷۸ این نقاشی را از او خریداری کرد. 

عمق صحنه پیچیده و وجود چندین شخصیت مختلف در صحنه نشان دهنده مهارت دگا در ترکیب بندی و هم چنین تلاش همیشگی او برای به چالش کشیدن پرسپکتیو است. همین ویژگی ها باعث شده آثار او با تمام کارهای دیگر نقاشان رئالیست و امپرسیونیست تفاوت داشته باشد. در این نقاشی، دگا به دنبال راهی بوده که بتواند یک فضای گسترده و گسسته را بهم متصل کند، به همین دلیل سعی کرده میزان فضاهای سفید را در مرکز صحنه افزایش دهد. به این ترتیب نگاه ببینده به صورت پیوسته بین پنبه های سمت چپ، روزنامه و پیراهن سفید سمت راست در رفت و آمد است. 

دگا به دنبال این بود که رفتارهای غیرسمی و فضای معمول یک شرکت تجاری آمریکایی را به تصویر بکشد. این نقاشی اگرچه یک پرتره خانوادگی است، اما دگا آن را در دفتر عمویش طراحی نکرده است. در واقع بخش عمده این تابلو در کارگاه کار شده است. برای خلق فضای زیبایی شناسی و پیکره شخصیت های داخل صحنه، او سعی کرد از منابع بصری استفاده کند که در طول سفرش به نیواورلئان با آن ها مواجه شده بود. 

فروش این تابلو باعث شد مسیر زندگی دگا برای همیشه دچار تغییر شود و او را از یک هنرمند ناشناس که در حال تقلا برای شناخته شدن بود، به یک نقاش مشهور تبدیل کرد که وضعیت مالی با ثباتی داشت. 

منبع: the art story / totally history  

دیدگاهی بنویسید.

avatar