یک استکان چای – A Spot of Tea

عکاس: رفیق مقبول – Rafiq Maqbool

سال: ۲۰۰۹

نگاهی به عکس یک استکان چای

نگاهی به عکس یک استکان چای

به نظرم مردم عکس های زیادی راجع به جنگ می بینند و برای همین به دنبال عکسی متفاوت و جدا از خود جنگ می گشتم. وقتی که این عکس را دیدم، تصویر مرد افغانستانی که لیوانی چای به سربازی آمریکایی تعارف می کند, دیگر نتوانستم آن را کنار بگذارم. این عکس را رفیق مقبول در سال ۲۰۰۹ در جریان جستجویی برای یافتن اعضای طالبان در منطقه نرخ از ولایت وردک واقع در غرب کابل گرفت.

دو ویژگی اصلی عکس توجه من را به خودش جلب کرد: کنتراست بین دو مرد و چای.

کنتراست رنگ توجهم را به خود جلب کرد. سربازان یونیفرم می پوشیدند تا در یک رنگی بیابان استتار یابند, در حالی که مرد افغان ژاکتی قهوه ای و کلاه آبی کمرنگی پوشیده است. این کنتراست رنگ بسیار قابل توجه است و به خوبی با زبان تصویر، تفاوت های این دو مرد را بیان می کند. سرباز با ظاهر نظامی اشو توصیفی از جنگ را با خود دارد، در حالی که مرد غیرنظامی، انگار برای پیاده روی صبح گاهی بیرون آمده باشد. حس بسیار تاثیر گذاری در ارتباط بین این دو جهان وجود دارد. این عکس آن قدر دور از انتظار است که اگر عکس را دو نیم کنیم و جداگانه به آن ها نگاه کنیم، هیچ وقت باور نمی کنیم این دو نیمه مربوط به یک عکس باشند. سرباز بدون حضور مرد غیرنظامی، انگار دستش را برای گرفتن فشنگ دراز کرده است، اما او برای گرفتن چای دستش را دراز کرده است، چیزی بسیار صلح آمیز.

کنتراست دیگری هرچند جزئی است، باز هم بین این دو مرد است. هر یک در عکس چیزی را به دیگری تقدیم می کنند. سرباز قناسه ای آماده شلیک جلویش دارد که اگر لازم باشد از آن استفاده می کند، در حالی که مرد غیرنظامی به سادگی تنها یک استکان چای داغ به او تعارف می کند.

مرد افغان نه تنها چای تعارف می کند، اگر به دست دیگرش نگاه کنید می بینید که آمده تا با سرباز چای بنوشد، او دو لیوان چای با خود آورده است. این مساله بسیار جالب تر است. مردی مهربان چیزی برایتان می آورد که خستگی تان را رفع کند اما مردی مهربان تر می آید و با شما همراه می شود، همچون این مرد افغان. این مرد بین فاصله فرهنگی خود و سرباز، پلی ایجاد می کند، کاری بسیار زیبا و سرشار از مهربانی.

این عکس به نظرم قدرت بزرگ غیرنظامی ها را نشان می دهد. سربازان معمولا به عنوان محافظان مردم مورد ستایش قرار می گیرند، ولی مردمان غیرنظامی دارای قدرت ویژه ای هستند. این مرد غیرنظامی با آمدنش به کنار این سرباز و تعارف کردن کوچک ترین چیز که یک استکان چای باشد، شجاعت و مهربانی فوق العاده ای از خود نشان داده . این قدرت غیر نظامیان است.

منبع: PSU

دیدگاهی بنویسید.

avatar