پشت ایستگاه گار سنت – لازار – Behind the Gare Saint-Lazare

عکاس: آنری کارتیه برسون – Henri Cartier-Bresson

سال: ۱۹۳۲

نگاهی به عکس پشت ایستگاه گار سنت لازار

نگاهی به عکس پشت ایستگاه گار سنت – لازار

آنری کارتیه – برسون به عنوان یک عکاس دو ویژگی فوق العاده داشت: سرعت و غریزه. او در هیچ یک از عکس هایش نتوانست به اندازه این عکس که در سال ۱۹۳۲ ثبت کرد، این دو ویژگی را به این خوبی با هم ادغام کند. در این عکس بود که او با دوربین لایکا خود از پشت نرده های ایستگاه گار سنت – لازار این صحنه را ثبت کرد. عکس پشت ایستگاه گار سنت – لازار از نظر فرم و نور پردازی یک شاهکار است.  در تصویر مردی از روی آب در حال پریدن است، حرکت او بسیار شبیه رقاصانی هست که در پوستر پشت سرش روی دیوار چسبانده شده است. در عین حال توجه کنید که موج هایی که بر روی آب کنار نردبان ایجاد شده چه قدر شبیه میله های فلزی منحنی است که کمی پایین تر قرار دارند. کارتیه – برسون این تصویر را با یک دوربین ۳۵ میلیمتری چابک و بدون فلش گرفته است. به محض این که متوجه شد همه اجزاء مورد نظرش کنار هم قرار دارند، دکمه شاتر را فشار داد. در عکاسی، زمان بندی مهم ترین عنصر است. و هیچ عکاسی به اندازه کارتیه – برسون در زمان بندی مهارت نداشت. کارتیه – برسون معتقد بود در عکاسی یک لحظه مناسب به نام «لحظه قطعی» وجود دارد که عکاس باید بتواند آن را ثبت کند. این تصویر به شکلی کامل، تعریف او از این لحظه قطعی را نشان می دهد. لحظه قطعی یعنی ثبت ابدی یک صحنه گذرا بر روی فیلم. همین سبک عکاسی سریع، سیار و پرجزئیات او بود که زمینه ساز ورود عکاسی مدرن شد. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar