پسر زال بیافرایی – Albino Boy, Biafra
عکاس :دان مک‌کالین – Don McCullin
سال
:۱۹۶۹

نگاهی به عکس پسر زال

نگاهی به عکس پسر زال

شاید افراد کمی بیافرا را به یاد داشته باشند، کشوری کوچک آفریقایی که در سال ۱۹۶۷ از نیجریه استقلال گرفت و سه سال بعد دوباره سرکوب شده و از هم پاشید. بیشتر جهان از طریق عکس‌های گرفته شده از گرسنگی و بیماری‌های شدیدی که جان میلیون ها انسان را گرفت با اعمال غیر انسانی رخ داده در این جنگ و جدال کوتاه مدت آشنا شدند. این عکس از یک پسر زال ۹ ساله که توسط دان مک کالین عکاس جنگ بریتانیایی گرفته شده، بیش از هر عکس دیگری تأثیر گذارتر بوده و اثباتی است بر این بخش از تاریخ. یتیمی بیافرایی در قحطی و گرسنگی نشان گر شرایط و وضعیتی ملالت بار و پر از رنج و محنت است، اما یتیمی بیافرایی در قحطی که زال هم باشد، چیزی فرای توصیف  با کلمات است. مک‌کالین می نویسدبا وجود شرایط قحطی و گرسنگی او هنوز در میان هم سالانش به خاطر زال بودنش طرد شده و مورد تحقیر و تمسخر قرار می گرفت.” این عکس تأثیر بسیاری روی احساسات و افکار عمومی داشت و باعث شد حکومت های مختلف دست به کار شوند و حجم زیادی غذا، دارو و اسلحه با هواپیما برای کمک بفرستند. مک‌کالین امیدوار بود چنین عکس‌های دلخراشی بتواند دل و روح مردم جهان را به درد آورده و آن‌ها را متاثر سازد. علاوه بر اینکه نهایتاً احساسات و توجه مردم را توانست جلب کند،‌ و شدیدا دنیا را تحت تاثیر قرار دهد، کار مک‌کالین میراثی همیشگی به جای گذاشت: او و دیگر شاهدان این جنگ الهامی شدند برای راه اندازی سازمان پزشکان بدون مرز که به مردم جنگ زده، مردم مبتلا به بیماری‌های واگیر دار و در بحران کمک‌های پزشکی می رسانند. این سازمان در سال ۱۹۹۹ به خاطر کمک‌های مداوم انسان دوستانه ی اعضایش جایزه ی نوبل صلح دریافت کرد.

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar