پسر دوچرخه سوار در میدانهای نفتی قیاره – Boy on a Bike at the Qayyarah Oilfields
عکاس: کارل کورت – Carl Court
از بهترین عکس‌های ۲۰۱۶

نگاهی به عکس پسر دوچرخه سوار در میدانهای نفتی قیاره

نگاهی به عکس پسر دوچرخه سوار در میدانهای نفتی قیاره

شنیده بودم میدانهای نفتی شهرستان قیاره واقع در استان نینوا آتش گرفته است، پس از چند ساعت رانندگی به آنجا رسیدیم، هوای عجیبی  شهر را فرا گرفته بود. احساسی از خطر و تزلزل،‌ انگار هر اتفاقی احتمال وقوع داشته باشد. راهنمایم نگران بود و می گفت حس خوبی ندارد، وقتی یک بومی مثل او بگوید احساس امنیت نمی‌کند باید به حرفش گوش دهید و مساله را جدی بگیرید. در نهایت تصمیم گرفتیم تنها ده دقیقه را آنجا بمانیم.

مشغول عکس گرفتن از توده های عظیمی از دود های سیاه و غلیظی بودم که صدها متر در هوا بالا رفته و در آسمان موج می‌زدند، دود شهر را گرفته و ما را در تاریکی غرق کرده بود. عبور نور از آن دوده های متراکم در هوا جلوه ای سینمایی به تصویر می بخشید. پیش خودم فکر می‌کردم بسیار شرم آور است که هیچ‌کس نیست به دنیا نشان دهد بومی های آنجا در چه وضعیتی به زندگی ادامه می دهند.

در همین حال بود که این پسر با دوچرخه‌اش آمد. ایستاد و چند ثانیه ای با نگاهی مملو از تعجب به من نگریست، سپس به مسیرش ادامه داد و رفت. معمولا هرآنچه در وضعیت‌های جنگی از آن‌ها عکس گرفته می شود در نگاه اول چیزهایی عادی و معمولی به نظر می آیند،‌ اما گاهی متوجه می‌شوید که از تصویری مهم، دردناک و تأثیر گذار عکس گرفته اید، این عکس من هم یکی از آن موارد بود. وقتی ده دقیقه تمام شد به درون خودرویمان که تهویه هوا داشت برگشتیم، از منطقه دور شدیم و بسیار نگران بودیم که آن کودک را آنجا تنها می گذاریم. تنفس در این هوای وحشتناک ممکن است سطح سلامتش را پایین بیاورد و آسیب های غیرقابل جبرانی روی زندگی و آینده او داشته باشد. درواقع این عکس قدرتش را از این کودک گرفته است، ترکیب پر از وهم و اسفبار دنیای جنگ با دنیایی کودکانه.

منبع: The Guardian

دیدگاهی بنویسید.

avatar