هیتلر در گردهمایی حزب نازی – Hitler at a Nazi Party Rally

عکاس: هاینریش هوفمان – Heinrich Hoffmann

سال: ۱۹۳۴ 

نگاهی به عکس هیتلر در گردهمایی حزب نازی

نگاهی به عکس هیتلر در گردهمایی حزب نازی

برای نازی ها، نمایش از اکسیژن هم حیاتی تر بود. هاینریش هوفمان عکاس ابزاری بود که هیتلر به واسطه آن می توانست عظمت مراحل رو به رشد به قدرت رسیدن خود را به نمایش بگذارد. هوفمان که در سال ۱۹۲۰ عضو حزب نازی شد و بعد از مدتی به عکاس اختصاصی هیتلر تبدیل شد، مسئول طراحی و نمایش جشن های تبلیغاتی رژیم و غالب کردن آن ها به مردم زخم خورده آلمان بود. ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۳۴، نقطه اوج کار هوفمان بود. به خصوص این قضیه در این عکس قرینه فوق العاده که از جشن روز شکرگزاری باکبگ گرفته شده است، بهتر دیده می شود. در این جا بود که این پیشوای اهریمنی رویای ریشارد واگنر (آهنگساز یهودستیز سرشناس آلمانی) را به حقیقت تبدیل کرد و در برابر سیل عظیمی از طرفداران و وفاداران خود ایستاد. هوفمان به ثبت چنین تصاویر اغراق آمیزی ادامه داد و بیش از دو میلیون عکس از رئیس خود ثبت کرد. همین تصاویر بودند که دستگاه تبلیغاتی گسترده رژیم را تغذیه می کردند و رویای شوم هیتلر را گسترش می دادند. چنین عکس هایی در امپراطوری هیتلر بسیار فراگیر بودند. در بنرهای نازی ها معمولا از عکس های هوفمان در کنار طرح های گرافیکی تند و تیز استفاده می شد. هم چنین لنی ریفنشتال مستندساز هم از این تصاویر استفاده می کرد و به این ترتیب، رژیم هیتلر تلاش می کرد نژاد آریایی را به جایگاهی خدایی برساند. ملت آلمان ملتی تحقیر شده در جنگ جهانی اول بود که پس از آن به یک رکود اقتصادی بزرگ دچار شده بود و مجبور بود غرامت های جنگ هم بپردازد. به همین دلیل آلمانی هایی که دنبال پیدا کردن عزت نفس دوباره خود بودند، این رویا را در رخسار هیتلر و پیروان شکست ناپذیرش می دیدند که می توانستند هر مشکلی را برطرف کنند. پروپاگاندایی که هوفمان ماهرانه ثبت می کرد نشان دهنده میزان قدرت عکس است، قدرتی که موجب تحریک یک ملت و وارد کردن یک جهان به دل یک جنگ شد. 

منبع: Time

به این نقد امتیاز بدهید

دیدگاهی بنویسید.

avatar