نابینا – Blind
عکاس
:‌ پل استرند – Paul Strand
سال
:۱۹۱۶

نگاهی به عکس نابینا

نگاهی به عکس نابینا

حتی اگر قادر به دیدن هم بود، باز هم ممکن بود متوجه نشود که از او عکس گرفته اند. استرند همیشه می‌خواست که از آدم‌ها آن گونه که هستند عکس بگیرد، نه آن‌گونه ای که می‌خواهند خود را نشان دهند. وقتی که از مهاجران در لاور ایست ساید در همسایگی شهر نیویورک مستند تهیه می کرد، لنزی کاذب را به کار می برد به طوری که وقتی دوربینش به سوی سمتی بود از سمتی دیگر عکس می گرفت. نتایج، حسی از واقعیت و صداقت را به همراه داشتند. در عکس استرند از زن نابینا که به گفته ی استرند کنار خیابان مشغول فروختن روزنامه بوده است، چهره ای را می بینیم که از دوربین رو گردانده است و تصویری ساده و صادقانه را منعکس می کند. اما کار استرند چیزی بیشتر از نگاهی صادقانه و بی آلایش را ارائه داد، آن هم در زمانی که کشور با سیل عظیمی از مهاجران روبه رو شده بود. با نمایش سوژه ها بدون آگاهی یا رضایت خودشان و استفاده از تصویرشان برای افزایش آگاهی اجتماعی، استرند راه را برای شکلی کاملاً جدید و نو از هنر مستند‌ سازی، یعنی عکاسی خیابانی،  هموار کرد.

منبع: time

دیدگاهی بنویسید.

avatar