مردی روی ماه  – A Man on the Moon

عکاس: نیل آرمسترانگ، ناسا – Neil Armstrong, NASA

سال: ۱۹۶۹

A Man on the Moon

A Man on the Moon

تو رفتگی کوچکی که باز آلدرین در ۲۰ ژولای ۱۹۶۹ در دریای آسایش (یکی از دریاوارهای کره ماه) قدم بر آن گذاشت، هم چنان با ماست. این تو رفتگی یکی از میلیاردها چاله، حفره و دهانه ای است که بر روی سطح کره کهنسال ماه قرار دارد. عنصری که احتمالا ماندگارترین نشانه این فضانورد بر روی ماه نیست. 

آلدرین هیچ وقت به این موضوع اهمیت نمی داد که او دومین انسانی است که قدم بر روی ماه گذاشته است. او همیشه در سایه نیل آرمسترانگ قرار داشت، فردی که به اولین انسانی تبدیل شد که قدم بر روی ماه گذاشت و تمام ابعاد و زوایای زندگی و شخصیت او مورد توجه قرار گرفت. آلدرین در عوض به شکل دیگری خود را ماندگار کرد. از آن جا که دوربین عکاسی ۷۰ میلیمتری هاسلبلاد گروه در دست آرمسترانگ بود، تمام تصاویر را او گرفت. این یعنی میلیاردها انسانی که بر روی زمین قرار داشتند، در اصل قدم زدن دومین انسان بر روی ماه را تماشا کردند. این تصویر تمام اتفاقاتی را که در ماه رخ داده است به تصویر نمی کشد. ما پایین آمدن آلدرین از نردبان ماه نشین را نمی بینیم، ادای دین او به پرچم آمریکا را نمی بینیم. تنها با مردی طرفیم که رو به ما ایستاده است. مردی کوچک و ظریف در دنیایی بیکران. دنیایی که اگر آلدرین تنها قطعه ای کوچک از لباس مخصوص و پیچیده خود را کنار می گذاشت، خیلی راحت او را به کشتن می داد. بازوی او به شکل نامتعارفی خم شده است. احتمالا مشغول تفکر است و به فهرست کارهایی که باید انجام دهد و بر روی مچ دستش قرار دارد، می اندیشد. با دقت به کلاه او می توانیم آرمسترانگ را ببینیم. او حتی از آلدرین هم کوچک تر و وهم انگیز تر است. اگر به دنبال قهرمان سازی باشیم، این تصویر هیچ کدام از نشان های آن را در خود ندارد. اما مساله مهم این است که همه چیز در سرجای خود قرار دارد و ما نظاره گر یک قهرمان واقعی هستیم. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar