قتل عام در کابل – Carnage in Kabul

عکاس: محمد اسماعیل – Mohammad Ismail

سال: ۲۰۱۷

نگاهی به عکس قتل عام در کابل

نگاهی به عکس قتل عام در کابل

با همکارانم به محل کارمان می رفتیم. محمد اسماعیل، عکاس و محمد عزیز، فیلم بردار تلویزیون است. ناگهان ماشین شروع به لرزیدن کرد. اول فکر کردیم که زلزله باشد ولی کمی بعد متوجه شدیم انفجاری بزرگ صورت گرفته است. در این لحظه چند کیلومتری دورتر از واقعه بودیم. از دور آسمان خراشی از دود را می دیدیم که آسمان را فرا گرفته بود. مستقیم به سمت صحنه‌ی حادثه حرکت کردیم.

از ماشین بیرون آمدم. همکارانم به سمت بیمارستان رفتند چون مردم را می‌دیدیم که با لباس‌ و صورت خونین از کنارمان رد می شدند. معمولاً وقتی به سر صحنه‌ای می‌رسیم و نیاز به عکاسی سریع باشد، با گوشی هایمان عکس می‌گیریم و می فرستیم. اما این بار تصمیم گرفتیم از دوربین های عکاسی مان استفاده کنیم. هوا پر شده بود از آتش و دود، ده ماشین در کنار جاده به شدت آسیب دیده بودند. ابتدا باید مطمئن می‌شدم که حمله‌ای دیگری در پی نخواهد بود، چون در گذشته و انفجارهای مشابه، معمولا حملات را ادامه می دادند. وقتی همه چیز آرام به نظر می‌رسید به سمت منطقه‌ی انفجار رفتم.

با وجود آن دود زیاد چیز زیادی نمی توانستم ببینم، اما صدای آه و ناله ی مردم زخمی را می شنیدم. صدای مردی را می شنیدم که تلفنی حرف می زد و جایش را به دوستانش می گفت.

جلوتر که رفتم دیدم مردی روی زمین افتاده است. سریع چهار یا پنج عکس گرفتم. درخواست کمک می کرد. رفتم به او کمک کنم که نیروهای امداد رسیدند و مرا عقب راندند. مرد را در آمبولانس گذاشتند و بردند.

آدم هرچقدر هم از این اتفاقات ببیند باز هم به شدت رویش تاثیر می گذارند. به تمامی این جوانان، زنان با صورت‌های خونین فکر می کنم‌ و این روز را جلوی چشمانم تصور می کنم. چقدر روز دردناک و غم انگیزی بود. در مورد این اتفاق با همسرم صحبت کردم، واقعا تمامی این مردم یک خانواده اند. این اتفاقات برای من و برای هر کسی که عواطف انسانی در وجودش هنوز زنده باشد، بسیار سخت و دردناک است.

منبع: Reuters

دیدگاهی بنویسید.

avatar