شنای رئیس مائو در یانگ‌تسه – Chairman Mao Swims in the Yangtze

عکاس: ناشناس

سال: ۱۹۶۶

نگاهی به عکس شنای رئیس مائو در یانگ‌تسه

نگاهی به عکس شنای رئیس مائو در یانگ‌تسه

مائو تسه‌تونگ بعد از دهه ها رهبری حزب کمونیست چین و ملتش، به تدریج نسبت به جایگاهش درمیان مردم احساس نگرانی کرد. این رئیس ۷۲ ساله هم چنین از این می ترسید که ضدانقلابی ها میراث او را از تضعیف کنند. به همین دلیل در ماه جولای سال ۱۹۶۶، مائو هم چنان که نیم نگاهی به حفظ جایگاهش بر مسند قدرت داشت، به دل رودخانه یانگ‌تسه زد. او با این کار می خواست به جهانیان نشان دهد که هم چنان در سلامت کامل به سر می برد. این هم بخشی از پروپاگاندای حکومت بود. تصویر این شنا به همراه چند تصویر دیگر که از مائو گرفته شده بودند، همان نتیجه ای که مد نظر مائو بود را به نمایش گذاشتند. مائو وقتی به پکن بازگشت، انقلاب فرهنگی بزرگ خود را آغاز کرد و با تحریک توده مردم، به پاک سازی رقیبانش پرداخت. در آن سال، او قدرتمندتر از همیشه شد. مائو افراد جوان کشور را تحت ارتشی به نام گاردهای سرخ گرد هم آورد و از آن ها خواست که «شجاعت اعمال خشونت را داشته باشند.» به یک باره جنون شهرهای مختلف چین ۷۵۰ میلیونی را به محاصره خود درآورد. پیروان رئیس اشیاء عتیقه و معبدهای با ارزش را از بین بردند و بسیاری از به قول خودشان خائنان را شکنجه کردند. یک دهه بعد انقلاب فرهنگی به پایان رسید، ثمره آن کشته شدن بیش از یک میلیون نفر بود. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar