در برابر تانک ها – Tank Man

عکاس: جف وایدنر – Jeff Widener

سال: ۱۹۸۹

نگاهی به عکس در برابر تانک ها

نگاهی به عکس در برابر تانک ها

در صبح روز ۵ ژوئن ۱۹۸۹ جف وایدنر، عکاس خبری، بر روی بالکن یکی از اتاق های طبقه ششم هتل پکن نشسته بود. یک روز از کشتار میدان تیان آن من گذشته بود، اعتراضاتی که توسط دانشجویان معترض صورت گرفته و با سرکوب بی رحمانه سربازان ارتش چین همراه شد. برای پوشش خبری این واقعه، خبرگزاری آسوشیتد پرس وایدنر را به پکن اعزام کرد. در حالی که وایدنر مشغول عکس برداری از قربانیان، رهگذران دوچرخه سوار و اتوبوس های سوخته بود، متوجه شد که ردیفی از تانک ها در حال عبور از میدان است. وایدنر دوربین خود را بر روی این ماجرا زوم کرد، در این حین است که مردی با چند کیسه خرید در دست جلوی این ماشین آلات جنگی می ایستد، دستان خود را تکان می دهد و از جای خود تکان نمی خورد. 

تانک ها سعی می کنند تغییر مسیر داده و مرد را دور بزنند،ولی او دوباره بر سر راه آن ها قرار می گیرد و حتی از یکی از تانک ها بالا می رود. وایدنر تصور می کرد این مرد کشته خواهد شد. اما تانک ها از تیراندازی خودداری کردند. در نهایت مرد را از سر راه تانک ها کنار زدند. ولی آن مساله اهمیتی نداشت چون وایدنر موفق شده بود یک شمایل ماندگار از مقاومت مردم ثبت کند. افراد دیگری هم این واقعه را عکاسی کرده اند. اما این عکس وایدنر بود که از طریق آسوشیتد پرس منتشر شد و روی جلد تمام نشریات مهم دنیا قرار گرفت. چند دهه بعد، این شخص که به مرد تانکی معروف شده بود، به یک قهرمان جهانی تبدیل شد. هویت او هم چنان ناشناخته باقی مانده است. این ناشناخته بودن باعث شده این عکس جهان شمولی بیش تری داشته باشد. او نماد مقاومت در برابر قدرت های تمامیت خواه در هر نقطه ای از این دنیا است. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar