درود قدرت سیاه – Black Power Salute
عکاس: جان دامینیس – John Dominis
سال: ۱۹۶۸

نگاهی به عکس درود قدرت سیاه

نگاهی به عکس درود قدرت سیاه

المپیک قاعدتا باید محلی برای تکریم اتحاد بین تمام انسان ها باشد. اما زمانی که دونده های آمریکایی، تامی اسمیت و جان کارلوس در بازی های المپیک ۱۹۶۸ مکزیکو سیتی به روی سکو رفتند، به شکلی قاطعانه این توهم خیالبافانه را در هم شکستند. به محض پخش سرود ملی آمریکا، اسمیت برنده مدال طلا و کارلوس برنده مدال برنز، سرهای خود را پایین گرفتند و با همان دستکش های مشکی، دستان خود را رو به آسمان مشت کردند. آن ها از این واضح تر نمی توانستند پیام خود را منتقل کنند: تا آمریکا به حقوق سیاه پوستان احترام نگذارد، ما برای این کشور درود نمی فرستیم. کارلوس بعدا اعلام کرد: «می دانستیم کاری که می خواهیم انجام بدهیم فراتر از هر اقدام ورزشی است که تا به حال صورت گرفته است.» جان دامینیس، عکاسی که همیشه به ثبت سریع لحظه های غیرمنتظره شهره بود، با این زاویه ای که این عکس را ثبت کرده است موفق شده جنبه های تازه ای از این اقدام را نشان دهد. اسمیت جوراب های مشکی به پا دارد و کفش های ورزشی خود را کنار گذاشته است، این حرکت او نماد فقر سیاه پوستان است.  پیتر نورمن، ورزشکار استرالیایی که برنده مدال نقره شده است هم به حمایت از این دو ورزشکار، نماد «پروژه حقوق بشر المپیک» را به سینه زده است. مشت های گره کرده اسمیت و کارلوس نشان دهنده اتحاد سیاه و قدرت سیاه پوستان است. شال گردن و ژاکت باز شده کارلوس به ترتیب نشان دهنده غرور سیاه پوستان و هم چنین همدردی با جامعه کارگر است. هم چنین گردنبند مهره ای که کارلوس به گردن انداخته نماد سیاه پوستانی  است که شکنجه یا کشته شده اند. این تصویر دامینیس که در نشریه لایف هم منتشر شد، در دهه پرآشوب ۱۹۶۰ به علامت نمادین جنبش های اعتراضی سیاه پوستان تبدیل شد. 

منبع: Time 

دیدگاهی بنویسید.

avatar