حمله به پراگ – Invasion of Prague
عکاس: جوزف کودلکا – Josef Koudelka
سال: ۱۹۶۸

نگاهی به عکس حمله به پراگ

نگاهی به عکس حمله به پراگ

«سوسیالیسم با سیمای انسانی» که دولت الکساندر دوبچک برای چکسلواکی به ارمغان آورده بود، برای شوروی هیچ اهمیتی نداشت. شوروی که نگران بود اصلاحات سیاسی دوبچک و حمایت او از حقوق بشر منجر به اعتراض های دمکراتیک و تکرار ماجرای مجارستان در سال ۱۹۵۶ شود، با هفت کشور دیگر پیمانی موسوم به پیمان ورشو امضا کرد و به موجب آن، نیروی های این هشت کشور با هدف نابودی این جنبش دمکراتیک، در ۲۰ آگوست سال ۱۹۶۸ وارد خاک چکسلواکی شدند. آن ها خیلی سریع کنترل پراگ را به دست گرفتند، اما به شکل غیرمنتظره ای با واکنش توده های مردمی مواجه شدند که پرچم به دست سنگرها را از بین می بردند، به سمت تانک ها سنگ پرتاب می کردند، کامیون ها را واژگون می کردند و به منظور گمراه کردن نیروهای نظامی؛ علائم خیابان ها را از میان برمی داشتند. جوزف کودلکا، یک مهندس جوان موراویایی که مشغول گرفتن عکس های تماشایی از سبک زندگی مردم چک بود، هنگام ورود سربازان دقیقا در مرکز شهر قرار داشت. کودلکا به عکاسی از این ماجرا پرداخت و سعی کرد آشفتگی درونی مردم را به تصویر بکشد. عکس های خلاقانه او به بهترین شکل ممکن ماجرای ورود سربازان به شهر را به نمایش می گذارد، حمله ای که می توانست مسیر پیش روی کشورش را برای همیشه تغییر دهد. در یکی از مهم ترین عکس های او، دست مردی در پیش زمینه دیده می شود. در خیابانی خلوت و سوت و کور، از طریق ساعت مچی این مرد به زمان حمله نیروهای شوروی پی می بریم. این عکس به شکل فوق العاده ای زمان، فقدان و خلاء را در هم فشرده کرده است. با این عکس می توان پی به شرایط اختناق آوری برد که گریبان مردم چکسلواکی را گرفته است. 

خاطرات تصویری کودلکا از این نبرد در شرف وقوع (با تاکید بر تیک تاک ساعت، میزان خشونت مهاجمان و چالش های پیش روی شهروندان)، عکاسی خبری را وارد مرزهای تازه ای کرد. در سال ۱۹۶۹، عکس های او به شکل قاچاقی از کشور خارج شده و در نشریه ساندی تایمز لندن به چاپ رسیدند. نام عکاس به صورت ع –  پ یعنی عکاس پراگ نوشته شده بود، چرا که کودلکا نگران اقدامات تلافی جویانه شوروی بود. او کمی بعد از کشور گریخت. توجیه او برای فرار از کشور را می توان یک ادعانامه عالی برای نمایش میزان اهمیت عکس های خبری در نظر گرفت: «می ترسیدم به چکسلواکی برگردم. چون می دانستم اگر بخواهند عکاس ناشناس را پیدا کنند، این کار راحتی خواهد بود.» کودلکا در جایی دیگر گفته است: «شما نمی توانید به خاطرات تان اعتماد کنید، اما به عکس ها همیشه می توان اعتماد کرد.»

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar