نگاهی به عکس تخلیه ی کمپ پناهندگان در کاله – Evacuaton of the refugee camp in Calais
عکاس: اتین لوران – Etienne Laurent
سال: ۲۰۱۶

نگاهی به عکس تخلیه ی کمپ پناهندگان در کاله

نگاهی به عکس تخلیه ی کمپ پناهندگان در کاله

باورش سخت است که این عکس از فرانسه گرفته شده باشد. اینجا می‌تواند وسط یک بیابان، شهری نزدیک موصل، یا هر کشور جنگ زده ای باشد. تصویر بیشتر شبیه شهری در دل جنگ است. اما اینجا فرانسه است.

با این حال من از دیدن این تصویر جا نخوردم، بیشترین حسی که داشتم، اندوه و تاسف بود. این حس به آدم دست می‌داد که انگار هیچ راه حلی جز تخریب برای مساله ی جنگل کاله (منطقه ای برای اسکان مهاجرین و پناهندگان واقع در حومه ی شهر کاله در شمال فرانسه) وجود ندارد. به این خاطر وقتی آتش سوزی های شروع شد، غافلگیر نشدم. هنوز هم نمی دانیم آتش سوزی کار که بود. پس از گذشت چهار سال از پوشش خبری این کمپ ها،‌ این مردم را می شناختیم و با آن‌ها آشنا شده بودیم، بیشترشان گرم و صمیمی بودند. همه ما قبل از شروع آتش سوزی هم می‌دانستیم که دیگر همه چیز تمام شده است، چند روزی بود که کمپ ها تخریب شده بود، پناهندگان می‌دانستند آنجا را باید ترک کنند و دیگر به آنجا بر نخواهند گشت. بسیاری از رفتنشان خوشحال بودند و امیدوار بودند به جای بهتری بروند و یا برای گرفتن تابعیت فرانسه اقدام کنند. هرچیزی بهتر از ماندن در این منطقه بود که جای امیدی نداشت. برای من این عکس نمایانگر یک پایان بود. اما نه یک نتیجه گیری،‌ چون این مشکل که این مهاجران می‌توانند کجا بروند هنوز حل نشده است و تا حل شدن فاصله ی زیادی دارد.

منبع: The Guardian

دیدگاهی بنویسید.

avatar