به این نقد امتیاز بدهید

بوسنی – Bosnia

عکاس: ران هویو – Ron Haviv

سال: ۱۹۹۲

نگاهی به عکس بوسنی

نگاهی به عکس بوسنی

حتی شوک آورترین عکس ها هم برای تاثیرگذاری به کمی زمان نیاز دارند. جنگ بوسنی هنوز به طور کامل شروع نشده بود که ران هویو، عکاس آمریکایی این عکس را ثبت کرد. تصویری از یک سرباز صرب که به جسد زن مسلمانی لگد می زند که توسط نیروهای صرب کشته شده است. هویو از طریق یک گروه شبه نظامی ناسیونالیست بی رحم به نام ببرها وارد کشور شده بود. آن ها به او هشدار داده بودند که از هیچ کشته ای عکس نگیرد. اما هویو تصمیم گرفته بود سبعیتی که در حال وقوع بود را ثبت کند. به همین دلیل ظرف چند ثانیه تصمیم خود را گرفت و این عکس را ضبط کرد. یک هفته بعد این عکس در نشریه تایم منتشر شد. این تصویر سرشار از نفرت باعث بروز بحث های گسترده و واکنش های جهانی به درگیری هایی شد که هر روز وخیم تر از قبل پیش می رفت. با این حال، این جنگ بیش از سه سال بعد هم ادامه پیدا کرد. خود هویو  به یکی از گزینه های مهمی تبدیل شد که ببرها به رهبری آرکان در پی قتلش بودند. واکنش های نه چندان جدی جهان به این اوضاع هویو را ناامید کرد. در این جنگ بیش از ۱۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. آرکان به جنایت علیه بشریت متهم شد، اما پیش از هرگونه تعقیب و پیگیری، در سال ۲۰۰۰ ترور شد. تصویر هویو به یکی از مهم ترین مدارک علیه آرکان و دیگر عاملانی تبدیل شد که به دنبال پاک سازی قومی بودند. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar