عملیات نپتون – D-Day

عکاس: رابرت کاپا – Robert Capa

سال: ۱۹۴۴

نگاهی به عکس عملیات نپتون

نگاهی به عکس عملیات نپتون

این عملیات در اصل یورشی بود که با هدف نجات انسانیت صورت گرفته بود. رابرت کاپا، عکاس نشریه لایف هم در این عملیات حضور داشت. او تنها عکاسی بود که با ۳۴۲۵۰ نیروی نظامی همراه شد و در روز عملیات، پای بر ساحل اوماها گذاشت. عکس های او (که به دلیل حضور داشتن در بطن حادثه اغلب با تکان های دوربین ثبت می شدند)، خطرات جنگ را از دید یک سرباز آمریکایی در معرض دید مردم عادی قرار می دادند. سربازی که در این تصویر دیده می شود، سرباز یکم هیوستن رایلی است. در این صحنه، بعد از این که نازی ها قایق او را مورد حمله قرار دادند، او به دل آب می پرد و تا جایی که نفسش یاری می دهد، در اعماق آب شنا می کند. او سپس کمربند نجات مخصوص خود را فعال کرد و به سطح آب برگشت. رایلی مورد هدف اسلحه ها و توپخانه هایی قرار گرفت که هم رزمانش را پیش تر از بین برده بودند. این سرباز ۲۲ ساله با وجود این که چند بار گلوله خورد، چیزی در حد نیم ساعت پیاده روی را در پیش گرفت و در نهایت به ساحل نرماندی رسید. کاپا این عکس از رایلی را در کنار امواج گرفت. کاپا بعدا در جایی گفته بود که یکی از مقام های نظامی در آن روز به مافوقش گفته بود: «این پسر این جا چه غلطی می کنه؟ باورم نمیشه یه عکاس این جا تو این ساحل باشه.» هم چنان که آدم های اطراف کاپا در حال کشته شدن بودند، او یک ساعت و نیم در آن ساحل باقی ماند. سپس یک قاصد را با چهار حلقه فیلم به دفتر لایف در لندن فرستاد. سردبیر فرآیند چاپ نشریه را متوقف کرد تا بتواند از این تصاویر در شماره تاریخ ۱۹ ژوئن خود استفاده کند. البته بعد از ظاهر شدن معلوم شد بسیاری از عکس ها چاپ نشده اند. تنها تعدادی سالم مانده بودند. تصاویر باقی مانده هم ظاهری تار و دانه دانه داشتند. همین باعث می شد که احساس فریبنده بودن در قلب ماجرا به بیننده منتقل شود. همین ویژگی ها باعث شکل گیری بهتر خاطره جمعی ما از این جنگ عظیم شد. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar