آلان کُردی – Alan Kurdi

عکاس: نیلوفر دمیر – Nilufer Demir

سال: ۲۰۱۵

نگاهی به عکس آلان کُردی

نگاهی به عکس آلان کُردی

بیش از چهار سال از جنگ سوریه می گذشت. والدین آلان کُردی به همراه آلان پسربچه ای سه ساله و برادر پنج ساله اش با قایقی بادی از ساحل ترکیه به سمت جزیره کوس (یکی از جزایر یونان واقع در دریای اژه) به دریا زدند که تنها پنج کیلومتر با آن جزیره فاصله داشتند. همان چند دقیقه اول سفر، موجی قایقشان را واژگون می کند، مادر و هر دو پسرش غرق می شوند. چند ساعت بعد، کنار ساحل شهر بوردوم، نیلوفر دمیر از پایگاه خبری دوگان نیوز بالای سر آلان می رسد. کودکی سه ساله، روی شکم خوابیده و چهره اش به سمت چپ چرخیده است، انگار به آرامی خوابیده باشد. نیلوفر دمیر می گفت: «هیچ کاری نمی توانستیم برایش انجام دهیم، دیگر نمی شد او را به زندگی بازگرداند». او دوربینش را برمی دارد: «فکر کردم این تنها راهی است که بتوانم فریاد جسم آرام و ساکتش را به جهان برسانم». عکسی که گرفته شد معرف جنگی شد، جنگی که تا این لحظه که دمیر شاتر دوربینش را فشار می داد، نزدیک به ۲۲۰ هزار نفر را کشته بود. این عکس در سوریه گرفته نشد، کشوری که جهان ترجیح می داد آن را نادیده بگیرد، بلکه کنار دروازه ورودی اروپا گرفته شد که پناهندگان جنگ زده به آن جا مهاجرت می کردند. کودکی با لباس سفر، آرام در مرز دو جهان دور از هم خوابیده است: موج های دریا، گرد و خاک قهوه ای را شسته بودند، گرد و خاکی که نشانگر جهانی است بیگانه از تصورات غربیان. این تصمیمی بود که کُُردها گرفته بودند؛ قدم گذاشتن در سفری که انگیزه و امید در آن به همان میزان یاس و نا امیدی شان بود. این خانواده از طریق مرز خاکی ترکیه از خون ریزی ها رهایی یافته بودند و به امید رسیدن به یک زندگی آرام تر و به دور از جنگ به دریا زدند، زندگی که اکنون برای صدها هزار نفر پناهنده ای که پشت سر آنان در حال سفر بودند، شاید حداقل تا چند ماه قابل دسترس تر باشد. عکس دمیر در عرض چند ساعت در شبکه های اجتماعی سراسر جهان گسترش یافت و با هر اشتراک گذاری، بر تاثیرگذاری و قدرت آن افزوده می شد. سازمان های خبری مجبور بودند آن را منتشر کنند و یا به خاطر عدم انتشار آن در برابر مردم پاسخگو باشند. دولتمردان اروپایی هم مجبور شدند مرزهای بسته کشورشان را به روی پناهندگان باز کنند. در عرض یک هفته تعداد کثیری از مهاجران سوری به آلمان رسیدند. جنگی خونین در گرفته و جهان سکوت کرده بود، تا این که تصویر جسمی کوچک و آرام خوابیده کنار ساحل، جهان را لبریز از احساس کرد.

منبع: Bored Panda

دیدگاهی بنویسید.

avatar