آخرین مقاومت آلنده – Allende’s Last Stand

عکاس: لوئیس اورلاندو لاگوس – Luis Orlando Lagos

سال: ۱۹۷۳

نگاهی به عکس آخرین مقاومت آلنده

نگاهی به عکس آخرین مقاومت آلنده

سالوادور آلنده اولین رئیس جمهور مارکسیستی بود که با رای مستقیم مردم انتخاب می شد. او بعد از این که در سال ۱۹۷۰ رئیس جمهور شیلی شد، دست به اعمال تغییرات گسترده ای زد. آلنده تمام شرکت های کشور که مالکیت آمریکایی داشتند را ملی کرد، قیمت ها را ثابت نگه داشت، دستمزدها را افزایش داد و برای حمایت مالی از این تغییرات، پول زیادی وارد بازار کرد. ولی در اثر این تغییرات؛ اقتصاد کشور فرو ریخت، تورم بالا رفت و ناآرامی ها زیاد شد. در اواخر ماه آگوست سال ۱۹۷۳، ژنرال  آگوستو پینوشه از سوی آلنده به عنوان فرمانده کل لشکر انتخاب شد. هجده روز بعد، این ژنرال محافظه کار یک کودتای نظامی برقرار کرد. اما آلنده هنوز نمی خواست تسلیم شود. او با یک کلاشنیکف در دست، در حالی که در محاصره محافظان وفادارش قرار داشت، آخرین سخنرانی خود را از طریق رادیو ایراد کرد. در پس زمینه صحبت های او صدای شلیک گلوله به وضوح شنیده می شد. زمانی که کاخ ریاست جمهوری بمباران شد، لوئیس اورلاندو لاگوس عکاس رسمی رئیس جمهور، آخرین لحظات زندگی این رئیس جمهور مارکسیست را در قالب یک عکس ثبت کرد. تنها کمی بعد، آلنده خودکشی کرد، البته برای مدت ها همه تصور می کردند نیروهای کودتا چی او را کشته اند. لاگوس که می ترسید جانش در خطر باشد، از کشور فرار کرد. این عکس در سال ۱۹۷۳ برنده جایزه عکس سال ورلد پرس شد. لاگوس موفق شد تصویری ماندگار از قهرمانی ثبت کند که با افتخار، مرگ را به حقارت ترجیح می دهد. نکته مهم در مورد این عکس این است که تنها بعد از مرگ لاگوس در سال ۲۰۰۷ بود که مردم به هویت واقعی عکاس این اثر پی بردند. 

منبع: Time

دیدگاهی بنویسید.

avatar