تصور کن–Imagine
جان لنون–John Lennon
تاریخ انتشار: ۱۱ اکتبر ۱۹۷۱

نگاهی به ترانه ی تصور کن

نگاهی به ترانه ی تصور کن

اغراق نیست اگر جان لنون را دارای تخیلی بزرگ و  استعدادی ستودنی در موسیقی بدانیم. انقلابی که جان لنون در موسیقی دهه ی ۷۰ توانست ایجاد کند همتا ندارد. در همین دوره بود که  قطعه ای موسیقی ساخت که تا به امروز ارزش و علاقه مخاطبانش را حفظ کرده است. عنوان قطعه «تصور کن» است و بیش تر از آنکه در مورد سی سال پیش باشد به امروز اشاره دارد. از این منظر جان لنون تخیلی فرای زمان و دوره ی خودش را داشته است.

“تصور کن» موفق ترین آهنگ کل دوره فعالیت موسیقی جان لنون بود. از این آهنگ به عنوان یکی از بهترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی راک یاد می شود. و همچنین یکی از پر فروش ترین آهنگ‌ها در گذشته است. “تصور کن» اکتبر ۱۹۷۱ روی دیسک های وینیل منتشر شد، که «بسیار سخت است» و «قهرمان طبقه کارگر» آن طرف دیسک بود.

ترانه سرشار از زیبایی و بسیار تامال برانگیز است. این مساله از همان اول ترانه شروع می‌شود.

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

تصور کن بهشتی نیست
اگر بخواهی، تصورش آسان است
جهنمی زیر زمین نیست
بالای سر ما تنها آسمان است

تصور کن تمام انسان ها
برای امروز زندگی کنند…

ساده و زیبا در عین حال دارای مفاهیمی عمیق است. جان لنون از ما می‌خواهد تصور کنیم که  بهشت و جهنمی نیست. می‌گوید شاید کمی تصورش مشکل باشد چون از کودکی به ما تلقین شده است و با این تصورات رشد کرده‌ایم که در بالای سر ما بهشت و زیر پایمان جهنم وجود دارد. پس این تصور کمی می‌تواند مشکل باشد اما شدنی است. چه کسی در مورد بهشت و جهنم به ما آموخت؟  مشکلاتی که ما به نام مذهب در دنیا ایجاد کردیم با هیچ اعتقاد و باوری توجیه پذیر نیست. انگار جهان بدون مذاهب جای بهتری می بود.
ما فرداست که به جهنم یا بهشت می‌رویم نه امروز. چه می‌شد اگر مردم نگاهشان را به امروز می دوختند و در زمان حال زندگی می کردند؟ چه تأثیری روی رفتارهایمان می داشت؟ اگر می‌دانستیم که عواقب اعمالمان همین امروز دامن گیرمان می‌شود، رفتارمان با دیگران تغییر نمی کرد؟ ما بعد از مرگ است که به بهشت یا جهنم می رویم. اگر  نتیجه ی رفتار و عواقب کارهایمان را در همین زندگی ببیینیم چه می شد؟ آیا باز این اعمال غیر انسانی امروز را انجام می دادیم؟

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…  

تصور کن هیچ کشوری نیست
تصور کردنش سخت نیست
هیچ چیز نیست به خاطرش بکشی یا کشته شوی
و هیچ مذهبی هم نیست
تصور کن تمامی انسان‌ها
در صلح زندگی می‌کنند

جان لنون از ما می‌خواهد تصور کنیم هیچ کشوری نباشد. چرا؟ کشور چیست؟ گوگل کشور را اینگونه تعریف می کند:”ملتی با حکومتی از خودش که قلمرو ویژه ای را در بر میگیرد.” دقیقاً اینجا علامت قرمزی دیده می شود. چند جنگ با نام میهن پرستی، سلطه طلبی، استعمار طلبی، افزایش قلمرو صورت گرفته است؟ چه می‌شد اگر تمامی جهان یک کشور بود؟ باز هم مردم سر خاک و قلمروشان می جنگیدند؟ کشور های ثروتمند و پر قدرت با استعمار و استفاده از منابع کشور های کوچکتر و ضعیف‌تر، پیشرفت و توسعه می یافتند؟  “صلح و آرامش” سپری شده است برای پوشاندن دست‌های آلوده شان.

مفتخریم از گفتن «حاضریم برای کشورمان بمیریم» اصالت، افتخار و ارزشی در آن دیده می شود چون اکنون ما به صورت کشورهای مختلفی تقسیم‌بندی شده ایم. اما اگر کشوری نبود چه؟ باز هم مردم مجبور به مردن به خاطر تکه‌ای خاک می شدند؟ احتمالاً نه.

در موزیک ویدیو «تصور کن» زن سرخ پوستی حضور دارد. سرخ پوستان ساکنین اولیه  منطقه ای بودند که امروز ما آن را ایالت متحده آمریکا می خوانیم. اولین مهاجران سفید پوست، سرخ پوستان و تمدنشان را سلاخی و قتل عام کردند و کشور عظیم ایالت متحده آمریکا را بنا نهادند. در اتاقی که جان لنون مشغول نواختن پیانوست، زن سرخ پوست پنجره ها را یکی یکی باز می کند و به اتاق روشنایی می بخشد، این تصویرسازی سیلی بزرگی به این کشور است. این زن سرخ پوست، زن جان لنون است، دختری ژاپنی به اسم یوکو اونو.

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

شاید بگویید خیال پردازم
اما من تنها نیستم
امیدوارم روزی برسد به ما بپیوندید
و آن روز کل جهان مثل یک واحد خواهد شد

رویاپردازی کنید، لنون این را می‌خواهد به ما بگوید. این جان لنون تنها  نیست که سخن می گوید. او از جانب همه ی ما حرف می زند. این رویایی مشترک بین همه ی ماهاست. داشتن جهانی پر از صلح و آرامش. اما صلح جهانی همکاری و حضور همه‌ مان را می طلبد. حتی اگر یک نفر هم در این امر جا بزند،‌ این چرخ رو به شکست می رود.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…

تصور کن تملکی نیست
شگفت زده می‌شوم اگر تصور کنید
دیگر حرص و طمعی نیست،‌ گرسنگی نیست
برادری بین انسان‌ها
تصور کن تمام انسان‌ها
تما دنیا را شریک هم باشند

در بند سوم ترانه کمی حالت معنوی به خود می گیرد. تصور زندگی بدون  حس تملک. مالکیت چیست؟‌ دقیقا همان چیزهایی که عاشقشان هستیم و دنبالشانیم و نمی‌توانیم رهایشان کنیم. می‌توانیم زندگی را بدون تلفن همراه خود تصور کنیم؟ احتمالا نه و به همین خاطر است لنون حیرت می‌کند اگر بتوانیم به چنین درجه‌ای برسیم.

لنون ما را دعوت می‌کند که از تعلقات دنیا خود را رها کنیم. نیازی به حرص و طمع داشتن در رسیدن به مادیات نیست،‌ روزی می رسد که همه ی آن ها را باید این دنیا جا بگذاریم و برویم. باید دارایی هایمان را با بیچارگان تقسیم کنیم. این‌گونه می‌توانیم به گرسنگی در دنیا پایان دهیم. دنیایی را تصور کنید که در آن آمریکا تن ها محصولات کشاورزی را به دریا نمی اندازد بدون اینکه آن را به فقرا و گرسنگان بدهد، فقط به این خاطر که قیمت محصولاتشان را در بازار حفظ کنند. تصور کنید چه دنیایی می شود اگر غذایمان را با گرسنگان شریک می شدیم،‌ گرسنگی جهانی یک روزه پایان می یافت.

و جالب است که اینجا لحن لنون درباره این تصورات تغییر می‌کند

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try…
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do…
Imagine no possessions
I wonder if you can…

تصور کن بهشتی نیست
اگر بخواهی تصورش آسان است
تصور کن کشوری نیست
تصور کردنش سخت نیست
تصور کن مالکیت نیست
متحیر می‌شوم اگر بتوانید

تصور نبود بهشت آسان است. تصور نبودن کشور و مرزی در دنیا زیاد سخت نیست. تصور جهانی بدور از حرص و طمع برای کسب مادیات چندان آسان نیست.
بهشت یک اندیشه و تفکر است. کنار گذاشتنش آسان است. کشور بخشی است از گذران زندگی و معیشت ما که در وجودمان رخنه کرده است. رها کردنش چندان آسان نیست، اما شدنی است. وقتی مهاجرت می‌کنیم موفق به این کار شده ایم. اما رها کردن کامپیوتر، گوشی، کتاب هایتان چگونه است؟ به این سادگی‌ها نیست. این است که باید به آن برسیم تا به صلح جهانی دست یابیم. هیچ چیز متعلق به شما نیست، همه چیز از طبیعت ساخته شده و به طبیعت باز خواهد گشت، به همین سادگی.
گروه کر به تکرار با تنها تغییری در جمله ی پایانی می پردازند: «و جهان همچون یک نفر واحد زندگی خواهد کرد» و این آواز فوق‌العاده تمام میشود.

“تصور کن» به عنوان یکی از تأثیر گذارترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی تحسین شده است. ترانه ممکن است با سادگی هایش، مفاهیم عمیقش را در خود پنهان کرده باشد، اما اگر ذهن پرسشگرانه ای داشته باشید دیدن این مفاهیم مشکل نیست.

منبع: justrandomthings

این آهنگ را می توانید اینجا بشنوید:

2
دیدگاهی بنویسید.

avatar
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
zara
مهمان
zara

سلام.خیلی عالی بود.من چندسال قبل اهنگشو شنیده بودم و این نقد شما باعث شد دوباره دانلود کنم و لذت بردم واقعا
خصوصا اینکه ترجمش هم بود.

آزاد
مهمان
آزاد

ترانه تصورکن سروده شده توسط همسرلنون می باشد،که کودکی او همزمان با جنگ جهانی دوم بوده،این ترانه ازمامیخواهد،تصویری آرمانگرایانه ازذهن تصورکنیم،که درآن بهشت وجهنم وجودندارد،هیچ کشوری نیست،هیچ دینی نیست،تملک وجودندارد،افراددراین جهان آرمانی باصلح وصفازندگی میکنن،و همه دنیاباهم سهیم اند..