کجاست انقلاب – Where’s the Revolution

آلبوم: روح – Spirit

گروه: دپش مد – Depeche Mode

سال انتشار: ۲۰۱۷

نگاهی به آهنگ کجاست انقلاب

نگاهی به آهنگ کجاست انقلاب

من در رابطه با گروه دپش مد نمی توانم نظر چندان کارشناسانه و عمیقی داشته باشم. آشنایی و شناخت من با این گروه محدود می‌شود به متجاوز – Violator، آلبوم مشهورشان که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد  و چند تک آهنگ دیگری که از جاهای مختلف شنیده ام. جدیدترین آلبوم این گروه که در ۱۹ مارس ۲۰۱۷ توسط شرکت نشر موسیقی کلمبیا رکوردز منتشر شد نظرم را به خود جلب کرد. سعی می کنیم نگاهی داشته باشیم به اولین آهنگ این آلبوم با عنوان کجاست انقلاب. وقتی گروهی ایجاد شده و در مسیری از رشد و ترقی تلاش می کند، انصاف نیست مورد بی توجهی قرار گیرد حتی اگر آن چه برای گفتن دارد تنها جمله‌ای از یک رمان بی انتها باشد که بخواهد نگاهی تازه به مسیرمان در زندگی داشته باشد.

اگر باب دیلن احساسات و افکار ضد جنگ نسل های قبلی در دهه های ۶۰ در طول جنگ ویتنام را در موسیقی هایش نشان می‌داد،  آلبوم احمق آمریکایی از گروه گرین دی که از نسلی کاملاً جدید ظهور کرد، در زمان فعالیت فاسدین سیاسی و زمان وقوع فاجعه ی یازده سپتامبر. بنابراین در موسیقی شاهد مسیری هستیم که باید باید مورد توجه قرار گیرد؛ آن هم در دوره ای که حوادث، فجایع و آشفتگی های موجود در آمریکا و کل دنیا را به وضوح می بینیم. قصد و مفهوم این آهنگ برای من کاملا روشن نیست و نمی توانم آن را به وضوح درک کنم و در کل آلبومش حتی ابهام بیشتری در ذهن دارم. گروه دپش مد به نظر نگرانی چندانی نداشته اند که این کارشان تا چه حد بازخورد عمومی خواهد داشت و مورد توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت. اگر هدف نشان دادن و ثبت ماهیت پریشانی، عصبانیت و ترس از آمریکای ترامپ باشد، در این صورت از هر جنبه ای که به این آلبوم نگاه کنیم می بینیم می تواند به موفقیت های خوبی برسد.

من نمی‌خواهم جانب هیچ جناح سیاسی را بگیرم، چون در هر طرف که باشید باز فرقی به حال شرایط واقعی جامعه ندارد و تغییر در آن ایجاد نمی کند. مردم احساس نگرانی و وجود ناعدالتی دارند (شما بی‌اهمیت و تحت سلطه واقع شدید/ شما کنار گذاشته شدید/مدت زمان زیادی است که رویتان می شاشند) مردم حس می‌کنند به آن‌ها دروغ گفته شده است(واقعیت را به شما خورانده انداحساس می‌کنند که صدایشان خفه شده است (حقوقتان پایمال شد/نگاهتان کنار گذاشته شد/شما را تهدید می‌کنند با ترس و هراس به عنوان یک سلاح). ترانه و کلاً حالت این آهنگ، نارضایتی و خستگی بسیاری از مردم اکنون را نشان می‌دهد و حتی آهنگ به سوی استهزای عامه مردم پیش می‌رود و آن‌ها را راحت طلب و مردمی می خواند که برای تغییر شرایط قدمی بر نمی دارند. انقلاب کجاست؟ خواهشا مردم. دارید نا امیدم می کنید.

دپش مود حدقل در مقیاسی بزرگ اگر نگاه کنیم، برای آن که بتواند در مسیر جنبش های پیشین قدم برداشته و به صدای فریاد ی نسل تبدیل شود، تناسب لازم را ندارد. اما اگر کل آلبوم روی مضامین مشخصی پیش برود، بزرگترین بیان موسیقایی و اجتماعی/سیاسی دوره ی حاضر را شاهد خواهیم بود.

منبع: sputnik music

این آهنگ را می توانید اینجا بشنوید:

دیدگاهی بنویسید.

avatar