مرا برقصان تا انتهای عشق – Dance Me to the End of Love

خواننده: لئونارد کوهن – Leonard Cohen

سال: ۱۹۸۴

نگاهی به آهنگ مرا برقصان تا انتهای عشق

نگاهی به آهنگ مرا برقصان تا انتهای عشق

آهنگ مرا برقصان تا انتهای عشق، تصویرپردازی رابطه ای عاطفی، دلدادگی و ازدواجی سنتی است، تصویرسازی عشق است همراه با احساسات و عواطفی شدید. عشقی که نیاز به وجودش از همان آغاز پیدایشش به شدت احساس می‌شود و این احساس نیاز تا آخرین لحظات و تا رسیدن به آرامش ادامه می یابد.

گرمی و شدت احساس موجود در این عشق در بخش‌هایی از آهنگ با استفاده از عنصر تکرار برجسته می شود. این تکرارها همراه با قافیه های شعری، مهمترین و بارزترین عناصر ادبی به کار رفته در متن این شعر هستند. کوهن نه تنها جمله «مرا برقصان تا انتهای عشق» را تکرار می کند، بلکه به تکرار عبارت های «به افتخار پیوند ازدواج مرا برقصان» و «ویلون سوزان» در آغاز بند های این ترانه نیز می پردازد و این عبارات را به لحظات مختلفی از یک زندگی رویایی و عاشقانه پیوند می زند.

در بند دوم برای بیان تصورات و افکار مربوط به تمایلات جنسی مرتبط به عشق زمینی، مقایسه ای را به کار می گیرد. کوهن با پیوند دادن مساله جنسی به مردمان بابل، نزدیکی و قرابت جسمانی را با تصوری از بیگانگی و تابوها ربط می‌دهد.

آه اجازه بده زیبایی ات را ببینم، آن گاه که ناظران رفته اند

بگزار حرکاتت را احساس کنم، همچون بابلیان

به آرامی نشانم ده، آنچه تنها حدودش را می‌شناسم

آهنگ که جلوتر می رود، این عشق و رؤیای ازدواج به سوی فکر بچه‌دار شدن می‌رود و اینجا برای تأثیر گذاری بیشتر، کوهن از عناصر خیال پردازی و توصیف استفاده می کند. در این بند، نگاهی را می‌بینیم که رابطه‌ای عاشقانه / ازدواج را در خود دارد، نگاهی همراه با احساسات و عواطف پایداری که خانواده‌ای بر اساس آن ها ساخته می شود، و نهایتاً وارد سن و زمانی می شود که دو نفر می‌خواهند با هم در آن گام بردارند.

مرا برقصان به افتخار کودکانی که در تمنای تولد اند

مرا برقصان درمیان پرده هایی که بوسه هایمان آن ها را در هم دریده

حال برای سرپناهمان چادری برپا کن، گرچه رشته هایش همه پاره شده اند

پرده های دریده شده، دیگر حفاظی در برابر جهان بیرون و سرپناهی برای این زوج نیستند، اکنون به شکلی استعاری پاره و از هم گسسته اند. ایده و فکری که این چادر را مطرح می کند، چندان واضح و مشخص نیست.  در این آهنگ، استعاره‌ی «چادر سرپناه» می تواند بیانگر سرشت و طبیعت خود عشق باشد؛ عشق به عنوان سرپناه و نیرویی قوی برای محافظت از انسان ها.

ترس و هراسی که گوینده شعر را دنبال می کند، شاید به خاطر تنها بودن باشد. ارتباط بین این زوج، گوینده را از این عذاب و سرنوشت شوم حفظ می کند، گرچه آهنگ روایتی را به عنوان یک درخواست ارائه می دهد. در آهنگ خواست و تمایلی عاطفی به تصویر کشیده می شود که به نوعی خیال و تصوری است جهت تکمیل این نیاز و تمایل انسان برای عشق ورزیدن و همچنین نیازش به مورد عشق قرار گرفتن و دوست داشته شدن.

نیاز به رهایی از ترس و وهم و وارد شدن در رابطه‌ عاشقانه‌ای واقعی در آهنگ بسیار مهم و برجسته است. این نیاز بخشی است از پند و اندرزی، از درخواست و خواهشی که دوباره و دوباره می شود.

منبع: Enotes

***

ترجمه متن ترانه مرا برقصان تا انتهای عشق:

به افتخار زیبایی ات با ویولنی سوزان مرا برقصان

مرا برقصان از میان این هراس تا به آرامش دست یابم

مرا همچون شاخه زیتونی بردار و کبوتری باش که مرا به سوی خانه می برد

مرا برقصان تا انتهای عشق

مرا برقصان تا انتهای عشق

***

آه اجازه بده زیبایی ات را ببینم، آن گاه که ناظران رفته اند

بگذار حرکاتت را احساس کنم، همچون بابلیان

به آرامی نشانم ده، آنچه تنها حدود و مرزهایش را می‌شناسم

مرا برقصان تا انتهای عشق

مرا برقصان تا انتهای عشق

***

اکنون به افتخار پیوند ازدواج مرا برقصان، مرا برقصان و مرا برقصان.

با عطوفت مرا برقصان و طولانی مدت مرا برقصان

ما هردویمان در اعماق عشقمانیم، هردویمان در عرش

مرا برقصان تا انتهای عشق

مرا برقصان تا انتهای عشق

***

مرا برقصان به افتخار کودکانی که در تمنای تولد اند

مرا برقصان درمیان پرده هایی که بوسه هایمان آن ها در هم دریده

حال برای سرپناهمان چادری برپا کن، گرچه رشته هایش همه پاره شده اند

مرا برقصان تا انتهای عشق

**

به افتخار زیبایی ات با ویولنی سوزان مرا برقصان

مرا برقصان از میان این هراس تا به آرامش دست یابم

مرا لمس کن با دستان برهنه ات، یا با دست کش لمسم کن

مرا برقصان تا انتهای عشق

مرا برقصان تا انتهای عشق

مرا برقصان تا انتهای عشق

این آهنگ را بشنوید:

دیدگاهی بنویسید.

avatar