نگاهی اجمالی به موسیقی جاز

نگاهی اجمالی به موسیقی جاز

ریشه ی جاز می تواند به آفریقا و موسیقی طوایف و قبایل مردم محلی آن دوران برگردد. شیوه ی نواختن موسیقی آفریقایی روی  ارتباطات اجتماعی طوایف تمرکز داشت. برای اتفاقات و مراسمات مختلف همچون تولد، ازدواج و وفات آوازهایی ساخته می شد که همه کسی در ایجاد و اجرای موسیقی مشارکت می کرد. ویژگی های موسیقی آفریقایی در جاز انعکاس یافته است. در اجرای موسیقی آفریقایی ریتم نقشی اساسی دارد، دست زدن، استفاده از چوب یا کوبیدن پا به زمین و در کل استفاده از بدن برای ایجاد ریتم های پیچیده را شامل می شود.

درام،آلت موسیقی اصلی به کار گرفته در ایجاد و نواخت این قطعات موسیقی بود. آلات موسیقی ضربی مختلفی را از پوست حیوانات و کدو یا چوب خالی شده می ساختند و از آنها برای ایجاد ریتم های چندگانه پیچیده ای استفاده می کردند که این عامل تمایز موسیقی جاز شد.  آواز های موجود در موسیقی های این قبایل بخش های زیادی از “پرسش و پاسخ خوانی” را در بر می گرفت. خواننده آوازی را می خواند یا پرسشی مطرح می کند و به دنبال او گروه همخوان پاسخ می دادند. این سنت به جاز نیز راه پیدا کرد.

به کارگیری دامنه های آوایی و اصوات، یکی دیگر از شاخصه های موسیقی آفریقایی است. فالستو، ترکیب نت ها و  بکاگیری انواع مختلف اصوات در آوازها مرسوم و معمول بود. خوانندگان جاز روش های مشابهی را در کارهایشان به کار بردند. نکته ی پایانی اینکه بیشتر این موسیقی آفریقایی حول وزن پنتاتونیک، یک وزن دارای پنج نت ساخته می شود. این وزن اساس موسیقی جاز شد. موزیسین های جاز ریتم های چندگانه و انواع تغییر یافته ی این پنج نت ساده را ترکیب کردند و از آن در ایجاد یک آشفتگی و بهم ریختگی  مشابه استفاده کردند ، که البته از نظر تکنیکی دارای فرم و ساختاری است که پا به دنیای رقابت در جهان موسیقی گذاشته است.

منبع: studymoose.com

دیدگاهی بنویسید.

avatar