شیشه شکسته – Broken Glass

نویسنده: آرتور میلر – Arthur Miller

سال: ۱۹۹۴

نقد نمایشنامه شیشه شکسته

نقد نمایشنامه شیشه شکسته

آرتور میلر یکی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ آمریکایی است که در واقع می توان او را شکسپیر آمریکا نامید. او به خاطر آثاری همچون مرگ فروشنده در سال ۱۹۴۹ و انتقاد شدیدش از نظام سرمایه داری، تمامی پسران من و نگاه انتقادی اش به سودجویی هایی که از جنگ می شود و دو نمایشنامه تمثیلی اش از مک‌کارتیسم: بوته آزمایش درباره محاکمات جادوگری در سیلم و نمایشنامه چشم‌اندازی از پل مربوط به سال ۱۹۵۵ بسیار مشهور است. او همچنین به خاطر ازدواجش با مریلین مونرو هم شناخته شده است.

شیشه شکسته یکی از آثار کمتر شناخته شده میلر است. این نمایش در آغاز اجرایش در تئاتر برادوی در سال ۱۹۹۴ تنها ۷۳ اجرا داشت. البته نامزد جایزه تونی هم شد و می‌توان گفت یهودیانه‌ترین اثر این نویسنده یهودی است. داستان شیشه شکسته که در سال های ۱۹۳۰ می‌گذرد، در قلب خود به کاوشی در این مساله می پردازد که یهودی بودن در آمریکا چه معنی دارد و چگونه است.

دکتر هری هایمن اسمش را تغییر نداده است، اما این پزشک سوارکار که در مطبش پوتین های سوارکاری اش را به پا می کند و اسبش را در زمین های روستایی اطراف بروکلین ۱۹۳۰ می‌راند، یک آتئیست است که با مارگارت اهل مینه‌سوتا، زنی غیر یهودی ازدواج کرده است.

فیلیپ گِلدبرگ یک یهودی از خودگذشته است، او در صحنه ای به ما معرفی می شود که اسمش را هجی می کند، تا این گمان ایجاد نشود که او یک گُلدبرگ است. فیلیپ با کار کردن برای یک شرکت غیریهودی توانسته محدودیت های ترفیع در وضعیت اجتمای و شغلی‌اش را بشکند و پیشرفت کند، او از نفوذ رئیسش استفاده کرده تا پسرش بتواند در ناحیه غربی یک افسر پلیس شود.

می رسیم به همسر فیلیپ، سیلویا. سیلویا زن چندان مذهبی نیست، با این حال نگران این است که سرنوشت قریب الوقع مردمش همچون «راه حل پایانی برای مساله یهودیان» هیتلر،تمامی یهودیت اروپا را فراگیرد. با اینکه آن‌ها کیلومترها آن طرف‌تر و در آمریکا هستند اما با وجود این فاصله، با دیدن اخبار روزنامه ها درباره شب هراس و وحشتی که نازی ها در ۱۹۳۸ ایجاد کرده اند، شبی که با عنوان شب بلورین یا شب شیشه های شکسته شناخته می‌شود، فلج می شود.

میلر از فلج شدن برای مطرح کردن وضعیت یهودیان با نزدیک شدن به واقعه هولوکاست استفاده می کند. به نظر می آید که تحلیلی رایش (ویلهم رایش روانکاوی اتریشی)ی داشته باشد که با دقت، سرکوب های سیاسی را به ناتوانی های جسمی و جنسی ارتباط می دهد. عنوان نمایشنامه به شب بلورین اشاره دارد و همچنین به رسمی در جشن عروسی یهودیان که داماد باید یک جام مشروب پیچیده در پارچه ای را با پا بشکند، این رسم می تواند به از بین رفتن بکارت اشاره داشته باشد. دکتر هیمان که شایعاتی در مورد ارتباطات زیاد جنسی اش مطرح است خودش را جامعه شناس و روانکاو می خواند. ویلهم رایش کومونیستی یهودی آلمانی بود که باور داشت انقلاب می بایست شهوت جنسی را آزاد کند، این مساله ای مهم و اساسی در کارهای میلر است.

مشکلات عصبی سیلویا که با اعمال نازی تشدید می شود از مشکلات زندگی مشترک او در دوران قبل از هولوکاست نشات می‌گیرد. برای نمایش روح این شخصیت، میلر این مساله ممانعت فیلیپ از اشتغال زنش پس از ازدواج را مطرح می کند به صورتی که این محدودیت یا به عبارتی فلج کردن اجتماعی در فلج شدن جسمی سیلویا موثر بوده است.

نمایش شیشه شکسته زمانی به اوج خود می رسد که به جستجوی توانایی ها و قدرت یهودیان در برابر جنایات نژادپرستانه قرار می گیرند. بخش قابل تامل این اثر هم در تصویرسازی نویسنده از دوراهی و عصبانیت یهودیان آمریکا است. آیا این یهودیان باید با جامعه ای که در آن حضور دارند همرنگ شوند و با آن وفق یابند یا به گذشته و میراثشان پایبند بمانند؟ در شیشه شکسته آرتور میلر به خوبی خودش را در ردیف دیگر نویسندگان بزرگ یهودی آمریکایی همچون فیلیپ راث قرار می دهد. البته برای لذت بردن از این نمایشنامه نیازی نیست که یک یهودی باشید.

اد رمپل

منبع: People’s World

دیدگاهی بنویسید.

avatar