ادوارد دوم – Edward II

نویسنده: کریستوفر مارلو – Christopher Marlowe

سال: ۱۵۹۴

نقد نمایشنامه ادوارد دوم

نقد نمایشنامه ادوارد دوم

کریستوفر مارلو نمایشنامه ادوارد دوم را در قالب شعری Blank Verse ( سطرها دارای وزن اما بدون قافیه هستند، این قالب با شعر نو در فارسی مقایسه می شود) نوشت، قالبی که از سطر های بدون قافیه همراه با وزن سنتی استفاده می کرد. مارلو مبدع این قالب نبود، اما او این سبک را در میان نمایشنامه نویسان انگلیسی رواج داد، نمایشنامه نویسانی که بسیاری از آن ها تا قبل از چاپ ادوارد دوم (که پس از وفات مارلو چاپ شد) با سطرهای قافیه دار می نوشتند. شعر بدون قافیه مارلو او را از موانع و محدودیت های شعر با قافیه و سنتی رها می کرد، به او اجازه می داد تا با آهنگی طبیعی بنویسد، دیالوگ هایی بسیار واقعی و بی نظیر خلق کند. او به قالب شعری آیمبیک پنتامیتر (سطرهایی پنج هجایی با ده سیلاب، هر هجا دو سیلاب دارد و فشار روی سیلاب های زوج است) پایبند بود، البته خودش را از تجربیات جدید محروم نمی کرد. شکسپیر هم تجربیات مارلو را در این قالب بدون قافیه ادامه داد و آن را به اوج خود رساند.

ادورارد دوم در دسته نمایشنامه های تاریخی قرار می گیرد، ژانری که بیشتر شهرت شکسپیر به خاطر آن است. ریچارد سوم نمونه بارزی از این دست آثار است. نمایشنامه تاریخی در کنار کمدی و تراژدی یکی از سه ژانر اصلی تئاتر غرب است. نمایشنامه های تاریخی بر اساس روایت های تاریخی از حوادث و اتفاقات مهم نوشته می شدند، همچون ادوارد دوم که داستان سقوط ادوارد دوم شهریار انگلستان را روایت می کند. ادوارد دوم که از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۷ بر انگلستان حکومت کرد. دیگر شخصیت های تاریخی مهم در این نمایشنامه، همسر ادوارد ملکه ایزابلا، دوست و معشوقه پادشاه پیرز گاوستن هستند. مارلو رخدادهای ۲۱ سال حکومت ادوارد را در قالب یک نمایشنامه می آورد و از آن روایتی تاریخی می سازد. مارلو در نوشتن ادوارد دوم از تاریخ انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند اثر رافائل هولینشد به عنوان منبع استفاده کرد. روایت هولینشد از حکومت ادوارد دوم ترتیبی نیست و به صورت رخدادهایی گسسته و پراکنده روایت شده است.

در انگلستان دوره الیزابت، کتاب شهریار نوشته نیکولو ماکیاولی به عنوان رساله ای حول علم سیاستمداری شیطانی شناخته می شد، چون این کتاب نشان می داد چگونه حاکمی مستبد  می تواند از طریق فشار و خشونت، بر کشور و مردم حکومت کند و کنترل اوضاع را به دست گیرد. در واقع کتابی واقعی برای استبداد به نظر می رسید، با این سفارشش که «یک شهریار لازم است بخواهد که بداند درست عمل کردن چگونه است، و بر حسب ملزومات از این آگاهی استفاده کند.» کتاب شهریار اخلاقیات را نیز به شهریار ان پیشنهاد می دهد، همچنین پادشاهان بلند پرواز و جاه طلب را ترغیب می کند تا برای حفظ حکومت و کشور هر آنچه لازم است را انجام دهد، که این مساله می تواند به معنای توسل جستن به رفتارهای شیطانی هم باشد آن هم در نقاب خوبی و فضیلت. استفاده از قدرت یک هنر است، مهمترین چیزی که شهریار در دسترس دارد: «یک شهریار نباید هدف یا فکر دیگری داشته باشد…به جز جنگ و قواعد و اصول آن، چون این تنها هنری متعلق به حاکمان است.» نمایشنامه ادوارد دوم، دو جنبه از نظریه ماکیاولی را مورد بررسی قرار می دهد: استفاده نا به جا از قدرت و غفلت از قدرت. ادوارد یکی از اصول اصلی ماکیاولی را می شکند وقتی که به خاطر تمایلات شخصی، قدرت و اختیارات سلطنتی را کنار می گذارد. کتاب شهریار هشدار می دهد که «وقتی شهریاران بیشتر از لشکر و ارتش به آسودگی اهمیت بدهند، حکومتشان را باخته اند». ادوارد مسوئلیت اش به عنوان شخص اول حکومت رها می کند و بهای سنگینی هم می پردازد، چون که اشرافیان غفلت او از قدرت را نمی توانند تحمل کنند. از طرف دیگر مورتیمر اجازه نمی دهد عشق در جستجو و تمایلش به قدرت تداخل ایجاد کند. در واقع عشق او به ایزابلا در خدمت هدف بزرگترش یعنی به دست گرفتن کشور و تسلط بر حکومت قرار دارد. در ابتدا او خلاصه ای از رهبری و راهنمایی ماکیاولی به نظر می رسد چون در مسیر اهدافش از هیچ عملی خودداری نمی کند، همچون اعدام معشوقه پادشاه برای بازگرداندن نظم به حکومت. مورتیمر به مستبدی ماکیاولیایی تبدیل می شود وقتی که از قدرت و موقعیتش در تاثیرگذاری روی ادوارد سوم سو استفاده کرده و کنت را اعدام می کند، کسی که می توانست به شخصی مهم و مشاوری معتمد برای شهریار تبدیل شود. ماکیاولی تاکید دارد که همیشه لازم است تا جای ممکن آزادی و عدل به تصویر کشیده شود تا اعتماد مردم جلب شود. مورتیمر به این اعتماد خیانت می کند و پایش را روی نجابت و مقتضیات سیاسی می گذارد. کشتن کنت او را از پادشاه دور می کند و در نتیجه پادشاه تصمیم می گیرد بر علیه او اقدام کند.

منبع: Enotes

دیدگاهی بنویسید.

avatar