طوفان در دریاچه طبریه – The Storm on the Sea of Galilee
نقاش: رامبراند – Rembrandt
نقاشی رنگ روغن
سال: ۱۶۳۳

نقد نقاشی طوفان در دریاچه طبریه

نقد نقاشی طوفان در دریاچه طبریه

طی دهه ۱۶۳۰، زمانی که رامبراند برای شروع فعالیت هنری خود به آمستردام آمده بود، پروژه هایی را آغاز کرد که به باور خیلی ها، دراماتیک ترین کارهای او بودند. طوفان در دریاچه طبریه یکی از بهترین نمونه های این سبک کاری اوست. رامبراند، شاید با هدف نمایش میزان جدیت خود در هنر نقاشی، این داستان از انجیل را انتخاب کرد. او با این هدف به آمستردام آمده بود که به تنها نقاش حوزه آثار تاریخی و پرتره تبدیل شود. با این حال، او در این نقاشی به سراغ مضمونی مرتبط با دریا رفت. او بعدا اعلام کرده بود که با انتخاب داستانی از عهد جدید می خواسته یک نقاشی تاریخی را با یک منظره دریایی ادغام کند. 

عیسی مسیح در طول حیات خود معجزه های زیادی به مردم نمایش داد، معجزه هایی مثل راه رفتن بر روی آب و تبدیل کردن آب به شراب. این معجزه ها و حکایت ها باعث می شد پیروانش اعتقاد بیش تری به او پیدا کنند. اما مسیح هیچ وقت قدرت خود را در معرض عموم به نمایش نمی گذاشت، مگر در موارد کاملا ضروری. این نقاشی یکی از مهم ترین معجزات اوست، زمانی که همراه با پیروانش از دریاچه طبریه عبور کرد. طوفان های ناگهانی این دریا بسیار معروف بود و افراد زیادی را به کام مرگ کشانده بود. این گروه پرهیزگار و با تقوا هم هنگام عبور از دریا با چنین طوفانی مواجه شدند. لحظه ای که طوفان به اوج رسید و همه افراد داخل قایق دچار ترس شدند، همان لحظه ای است که رامبراند در این اثر به تصویر کشیده است. 

بعد از آن که همه دچار تشویش و نگرانی شدند، حواریون به سراغ مسیح رفتند (او را می توانید در پایین ترین قسمت قایق مشاهده کنید)، مسیح تا قبل از آن به آرامی در حال خواب بود. به نظر می رسید در خواب متوجه هیچ نوع حرکت قایق و بی قراری دریا نبوده است. تازه بعد از بیداری پی به وضعیت وخیم اوضاع می برد. وقتی که حواریون از او می خواهند کاری انجام دهد. 

آن طور که در روایات آمده است، بعد از آن مسیح بلند می شود، انگشت خود را رو به طوفان می گیرد و می گوید: «خاموش باش!» و بعد از آن طوفان به آرامی رخت برمی بندد، همچون حیوانی که از اربابش اطاعت می کند. مردم داخل قایق که این حرکت مسیح آن ها را دچار حیرت کرده بود، ایمان شان به او بیش از پیش می شود. 

به این ترتیب، این نقاشی به دلیل حمایت از باورهای مسیحی در بین مردم طرفداران زیادی دارد. از نقطه نظرات هنری، این اثر از نظر میزان تاثیرگذاری؛ هم سنگ نقاشی های سایه روشن عمل می کند. به نظر می رسد در محیط نقاشی تنها یک منبع نور وجود دارد. در عصر رنسانس، پسا رنسانس و در عصر طلایی هلند، این کار کاملا تازه و بدیع بود. 

این فضای دراماتیک هم چنین دارای تعدادی از عناصر سبک باروک هم هست. باروک هم در آن زمان یک سبک نو بود. از جمله ویژگی های سبک باروک می توان به حرکات اغراق شده و سطح بسیار بالایی از جزئیات اشاره کرد. این موارد باعث می شوند حال و هوای رئال نقاشی دارای بار دراماتیک بالایی باشد. به نظر می رسد دریا، دستی از سطح پرتلاطم خود بیرون کشیده و سعی می کند به نقطه بالایی قایق دست پیدا کند. مسیح در تاریک ترین قسمت نقاشی قرار گرفته است، اما نوعی نور الهی چهره او را روشن کرده است. 

پراکندگی افراد داخل قایق شکلی شبیه یک صلیب دارد، این نشان می دهد که برای افرادی که در سختی های زندگی به درگاه خدا پناه می برند، ایمان همچنان وجود خواهد داشت و به کمک شان خواهد آمد. هر یک از پیروان مسیح یک احساس و واکنش متفاوت نشان داده است. بیننده از طریق آن ها می تواند هم دردی، ناامیدی، بیچارگی، ترس، اضطراب، فقدان، رنج، شک و … را درک کند. در میان چنین احساسات ضعیف و شکننده ای، یک مسیح آرام وجود دارد. کسی که می داند می تواند پیروان خود را از چنین فضای پرآشوبی نجات دهد. 

این نقاشی نه تنها توانایی رامبراند در نمایش یک واقعه تاریخی مقدس را به نمایش می گذارد، بلکه همچنین با نمایش یک صحنه مهیج و پرتنش موفق می شود توجه بیننده را به خود معطوف کند. او این واقعه را به گونه ای به تصویر کشیده است که گویی در حال تماشای یک صحنه در دنیای مدرن خود هستیم. تمام جزئیات آن برای ما قابل درک است. تقابل تاریکی و روشنایی که دریای پرآشوب و آسمان تیره به وجود آورده اند، بلافاصله توجه بیننده را به خود معطوف می کند. بعد از آن، این واکنش های متفاوت پیروان مسیح است که جلب توجه می کند. یکی از پیروان در حالی که با یک دست طناب و با دست دیگر کلاهش را محکم گرفته، مستقیم به ما خیره شده است. چهره او شباهت زیادی با پرتره هایی دارد که رامبراند از خود می کشید. با تماشای نگاه خیره این شخصیت ما متوجه می شویم که در این سفر خیالی و نمایش پر تب و تاب و دراماتیک یکی از مهم ترین معجزه های مسیح، ما هم با نقاش همراه شده ایم. 

منبع:  Art Painting Artist / Classical Arts Universe / Gardner Museum

دیدگاهی بنویسید.

avatar