خیابان بارانی – The Avenue in the Rain
نقاش: چایلد هاسم – Childe Hassam
نوع: رنگ روغن
سال: ۱۹۱۷

نقد نقاشی خیابان بارانی

نقد نقاشی خیابان بارانی

نقاشی خیابان بارانی یکی از آثار چایلد هاسم نقاش امپرسیونیست آمریکایی است. او این اثر را در سال ۱۹۱۷ کمی قبل از پیوستن آمریکا به جنگ جهانی اول کشید. خیابان بارانی یکی از مجموعه آثار هاسم با عنوان دنباله پرچم ها است. نقاشی معروفی که خیابان پنجم شهر نیویورک را در روزی بارانی به تصویر می‌کشد. تصویری از خیابانی پر از پرچم های به اهتزاز درآمده. این نقاشی یکی از معروف ترین آثار هاسم از پرچم است که اکنون در دفتر بیضی کاخ سفید قرار دارد. این اثر نمونه ای بارز و عالی از به کارگیری عناصر چندگانه طراحی است؛ بافت، عمق و کنتراست.

کانون توجه این نقاشی اولین پرچمی است که در نقاشی نمود پیدا می کند. تمامی پرچم های درون این نقاشی پرچم آمریکا هستند. هاسم برای تاکید روی این مساله، با بزرگتر کشیدن اولین پرچم به نسبت دیگر پرچم ها این پرچم را نزدیک به نگاه بیننده کشیده است. حسی از عمق داشتن در تصویر می بینیم، این عمق حاصل از نزدیک‌تر کشیدن پرچم اصلی به نسبت بقیه و مردمان ایستاده در آن سوتر است. هاسم بسیار استادانه از عمق، نزدیکی و فواصل در این نقاشی استفاده کرده است. به این صورت با مرکز قرار دادن پرچم آمریکا در این کار مضمون اصلی نقاشی را به خوبی منعکس کرده است.

با استفاده از رنگ و کنتراست، تمرکز اثر روی پرچم اصلی و همچنین تمامی پرچم های دیگر معطوف شده است. رنگ‌های روشن پرچم ها کنتراست شدیدی با رنگ‌ آبی در هم آمیخته در مابقی سطوح نقاشی قرار دارد. خود پرچم ها هم با دیگر بخش‌های نقاشی کنتراست دارند چون خیلی واضح تر از پس زمینه و تصاویر تار مردمانی هستند که زیر باران ایستاده‌اند. کنتراست ایجاد شده در این نقاشی به منظور جلب توجه و تمرکز بیننده روی پرچم ها صورت گرفته است، پرچم هایی که مضمون اصلی این مجموعه از نقاشی های هاسم هستند.

دیگر عنصر طراحی قابل توجه در این نقاشی بافت آن است. هاسم از سبک امپرسیونیسم در کارهایش استفاده می کرد و در این نقاشی بسیار ماهرانه این شیوه را به کار گرفته است. در سایه‌های آبی که نقاشی را فرا گرفته اند، بافتی تار مانند شکل گرفته که به بیننده بارانی بودن هوای این روز را به خوبی نشان می دهد. با نگاه به این نقاشی بیننده می‌تواند نیویورک را در روزی بارانی متصور شود و خود را زیر بارش قطرات باران حس کند.

روز اتحاد

روز اتحاد

شهرت هاسم به خاطر مجموعه نقاشی هایش از پرچم ها است که تعدادشان نزدیک به سی اثر می رسد. او این مجموعه را در طول ساله‌های ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۹ کشید. در این نقاشی ها پرچم آمریکا و پرچم متحدانش در جنگ جهانی اول را در خیابان‌های شهر نیویورک به‌ خصوص خیابان پنجم می کشید. او این آثار را با هدف کسب پول در راستای کمک به جنگ و ایجاد حسی از میهن پرستی و همبستگی میان آمریکایی ها می کشید. او بیشتر این آثار همچون روز اتحاد را از زاویه دیدی در ارتفاعی نسبتا بلند در طول خیابان ها می کشید. همراهی میله پرچم و پرچم های رنگارنگ به اهتزاز درآمده در باد و ساختمان‌های خاکستری و قائم نمودی از هویت و ویژگی آمریکایی است. پوشش این ساختارها در پرچم آمریکا نشان دهنده عمق تأثیر این کشور در ایجاد اتحاد است.

روز اتحاد و خیلی از دیگر آثار مجموعه پرچم اش از مدل و سبک نقاشی های فرانسوی الهام گرفته اند. نقاشی هایی که نمایش عمومی پرچم ها در روزهای جشن را نشان می دهند، همچون خیابان مونتورگل اثر کلود مونه. کشیدن نقاشی از پرچم حس و حالی از امپرسیونیسم هاسم را نیز نشان می دهد. هر یک از این کشورها (به جز کانادا که پرچمش در پیش زمینه قرار گرفته و از پرچم بریتانیا روی پس زمینه ای قرمز تشکیل شده است) در زندگی‌اش نقش اساسی و مهم داشتند. او با غروری آمریکایی، عرقی شدید به انگلیس داشت و بیشتر آموزش‌های هنری اش را در فرانسه گذراند. هاسم بسیار ناراحت بود که نتوانست در سال ۱۹۱۹ خریداری برای تمامی این آثار پیدا کند و این مجموعه باید پخش و پراکنده می شدند.

منابع: The Art Story / Delgiudicecomm105

 

 

دیدگاهی بنویسید.

avatar