بار فولی برژه – A Bar at the Folies-Bergere
نقاش: ادوار مانه Édouard Manet
سبک:‌ رنگ روغن روی بوم
جنبش: امپرسیونیسم
سال
: ۱۸۸۲

نقد نقاشی بار فولی برژه

نقد نقاشی بار فولی برژه

ادوار مانه شخصیتی کاملاً متناقض داشت. از طرفی او نقاشی مبتکر و خلاق بود، خالق آثاری همچون ناهار در چمنزار و المپیا که روش‌های نوینی را در خود داشتند. در این دو نقاشی نشانه های فرا رسیدن هنر مدرن و همچنین شروع سیلی از عصبانیت و نارضایتی منتقدان و عموم مردم را می توان دید. مانه با هنر پیشرو ی نقاشان امپرسیونیسم معاشرت و ارتباط داشت، او بعدا به شخصیتی تبدیل شد که مورد تحسین وستایش نقاشان جوانتری همچون کلود مونه و پیر آگوست رنوآر قرار گرفت. گرچه از طرفی به صورت هنرمندی اساساً محافظه کار و منفرد باقی ماند. پدرش از مقامات ارشد وزارت دادگستری فرانسه بود. مانه استادان کهنه کار، به‌خصوص از مکاتب نقاشی اسپانیایی و نقاشی ونیزی را بسیار تحسین می‌کرد و برای سنت‌های هنر آکادمیک به پشتیبانی سالن رسمی پاریس احترام زیادی قائل بود. حتی مشهورترین آثارش هم بر اساس کارهای بزرگ کلاسیک مدل سازی شده اند:‌ ناهار در چمنزار بر اساس همنوازی روستایی اثر جورجونه؛ المپیا از روی ونوسِ اوربینو اثر تیسین؛ اعدام ماکسیمیلیان امپراتور مکزیک بر اساس سوم ماه مه اثر گویا کشیده است. درست است که او از برخی از ویژگی‌های امپرسیونیسم نقاشی اقتباس هایی داشته است، اما باید توجه داشت که برای نمونه شاهکار او به نام تعمیرکاران جاده، خیابان رو دو برن که به نظر اثری خودجوش بوده است را هیچ‌گاه در هیچ یک از نمایشگاه های امپرسیونیسم پاریس به معرض نمایش نگذاشت. بزرگترین آرزوی هنری او انتخاب شدن به عنوان عضوی از فرهنگستان فرانسه بود.

مانه این نقاشی را زمانی که بیمار بود و یک سال قبل از مرگش کشید، این اثر نگرش متضادش را در خود دارد. از طرفی محیطی مدرن از بار فولی برژه، مشهورترین و مدرن ترین سالن کافهکنسرت پاریس را ترسیم کرده است، این بار بیش از هرچیزی به خاطر لامپ های الکتریکی بسیار جدیدش مورد توجه بود. نوع قلموی استفاده شده در اثر امپرسیونیستی است و کادربندی آن تحت تأثیر هنر جدید عکاسی بوده است. از سویی دیگر، معنا و مفهوم این نقاشی کاملاً مبهم و حتی گیج‌کننده است، انگار با مساله ای روبه رو هستیم که مانه را در طول زندگی هنری اش درگیر خود کرده باشد، یعنی ارتباط بین واقعیت و خیال در نقاشی های تمثیلی. این اثر احتمالاً الهام و اقتباسی از لاس منیناس باشد، اثر سرشار از ابهام و معمای دیگو ولاسکز که شاهکاری از سبک باروک است. نقاشی به نظر می‌رسد که تصویری مستقیم و از روبه روی پیشخدمت می خانه‌ای باشد، که پشت پیشخوانی از مرمر ایستاده و به ما، به بیننده یا مشتری می نگرد. سپس نگاه ما به سوی آینه ی بزرگی پشت سر او جلب می‌شود که پر از انعکاس هایی در هم آمیخته است. انعکاس دختر در آیینه به سمت راست منحرف شده است؛ در سمت بالا و راست آینه تصویری روح مانند از مردی را می‌بینیم که انگار دقیقاً روبه روی دختر قرار ایستاده و دختر با شادمانی در حال ارائه‌ی سرویس به او باشد.

تحلیل‌های بسیار زیادی توسط منتقدین و تاریخ شناسان روی این اثر صورت گرفته است، با این هدف که بتوانند مفهوم آن را رمز گشایی کنند، جابجایی و اختلاف مکانیِ واضح موجود بین تصویر واقعی و حقیقی دختر و پیشخوانش با انعکاس سورئالشان در آینه را به هم مرتبط سازند و دلیل آن را بفهمند. در مورد «فضای مجازی»، «دامنه ی بصری آینه»، «ناپیوستگی های بین فضای واقعی و انعکاس یافته» و … بحث‌های زیادی مطرح شده است. خوشبختانه دکتر مالکولم پارک، تاریخدان هنر در استرالیا  در رساله ی دکترایش با عنوان «ابهام، و حضور تصور فضایی در سطح نقاشی های مانه»، توانسته حدقل از بخشی از رمز و راز این اثر پرده بردارد،. او با استفاده از یک بازسازی تصویری نشان داد که این نقاشی بیش از آنچه قبلاً ها تصور می‌شد دارای تطابق بین تصویر و انعکاس آیینه ای اش است. در‌ واقع مانه این صحنه را از موقعیتی کاملا مستقیم و روبه رو نکشیده است بلکه از زاویه دیدی استفاده کرده که کمی به سمت راست متمایل است. از این زاویه دید، فرض وجود محاوره ی بین پیشخدمت و مرد کلاه به سر، درواقع خطایی بصری است. مرد در‌واقع در بیرون و سمت چپ زاویه دید جدید ایستاده است و در فاصله‌ای دورتر از دختر قرار دارد. او دقیقاً در نقطه مقابل دختر و چهره به چهره با او نایستاده است. به همین شکل حالت قرارگیری چهره ی دختر هم از نظر بصری گول زننده و خطای دید ایجاد کرده است. به جای اینکه به صورت موازی با سالن بایستد و مستقیم به جلو نگاه کند، چهره اش کمی به سمت راست متمایل شده و به زاویه دید جدید می نگرد.

منبع: Visual Arts Cork

دیدگاهی بنویسید.

avatar