نقد عکس دختر رقصنده ها

عکاس: مانوئل آلوارز براوو

سال: ۱۹۳۳

نقد عکس دختر رقصنده ها

در این تصویر یک دختر جوان از پشت سر دیده می شود، او دارد از طریق یک پنجره دایره‌ای شکل به داخل نگاه می‌کند. دختر لباس سفید درخشانی پوشیده است. شالی بر روی شانه هایش افتاده و کلاهی دایره‌ای شکل هم از سرش آویزان است. دختر کفشی به پا ندارد و به نظر می رسد برای این که بتواند داخل اتاق را ببیند بر روی انگشتانش ایستاده است. او جلوی یک دیوار گچی قرار دارد، دیواری که با طرح های تاثیرگذاری مزین شده و بخش هایی از آن پوسته پوسته شده است. بدن او سایه‌ای قابل توجه بر روی دیوار ایجاد کرده و خبر از نور شدید خورشید می دهد. 

تضاد آشکاری بین نور شدید محیط بیرون و تاریکی مطلق داخل پنجره وجود دارد. از این تصویر تفاسیر مختلفی می‌توان استخراج کرد. می‌توان آن را تفکری در باب معصومیت در نظر گرفت: این دختر با لباس سفید نمایان‌گر معصومیت دوران کودکی است و پنجره تاریکی که او به آن می نگرد خبر از به پایان رسیدن این معصومیت در آینده نزدیک می دهد. اگرچه ما نمی‌دانیم دختر مشغول دیدن چه چیزی است، می توان حدس زد داخل اتاق اتفاقی تابوشکنانه و شیطنت آمیز در جریان است، چیزی که برای دختر ممنوع است. علاوه بر این، دختر سرشار از کنجکاوی جسورانه‌ای است. 

از طرف دیگر به نظر می‌آید این دختر خود را برای مراسم جشن و رقص آراسته کرده باشد، اما گویا او را کنار گذاشته‌اند و او دوست دارد وارد مراسم شود. او افراد داخل را صدا می‌زند ولی آن‌ها توجهی نمی‌کنند. فضای پوسته پوسته بیرونی و زمین سیمانی سخت زیرپای او نماد سختی دنیای بیرون هستند. این نماد از طریق نورها و سایه های شدید محیط تقویت می شود. تاریکی پنجره که در تضاد با محیط روشن اطراف قرار دارد خبر از رهایی، آرامش و خونسردی می‌دهد؛ ویژگی‌هایی متضاد با دنیای سخت بیرون. 

نوعی تکرار اشکال مختلف در این تصویر وجود دارد. برای مثال شکل دایره‌ای پنجره در کلاه دختر هم تکرار شده است. طرح پوسته پوسته روی دیوار هم دارای تکرار اشکال است. طرح دیوار ترکیب پیچیده ای است از مربع و مستطیل. در این عکس کنتراست نقش مهمی دارد. لباس سفید و روشن دختر تضادی قابل توجه با تاریکی درون ساختمان دارد. در نهایت، ترتیب طرح دیوار و تکرار شکل دایره در این عکس ترکیبی از تعادل و پیوستگی را به وجود آورده است. 

منبع: leading2learn

دیدگاهی بنویسید.

avatar