به سوی روشنایی
عکاس: ایگور ولس
تاریخ: ۲۰۱۶

Camera: GR II
Lens: GR LENS
Exposure time: 1/250 sec ,Auto ,Auto
F-stop: F5.6
ISO: 100
Flash: Off

نقد عکس به سوی روشنایی

نقد عکس به سوی روشنایی


این عکس را بارها می توان دید و از تماشای آن لذت برد. پرسپکتیوی محصور شده با پاهای افراد درون تصویر که رو به خورشید در حال غروب در حال حرکت اند، جذابیت خاصی به عکس بخشیده است. از روبه رو نور خورشید نگاه بیننده را به خود جلب می کند.موضوع بسیار خوب انتخاب شده است و همیشه موضوع از موارد بسیار اساسی برای یک عکس خوب است.

عکس با برنامه قبلی گرفته شده است و زوایای آن خیلی خوب تعیین شده است که همه ی این ها با هم باعث ایجاد یک تاثیر گذاری روی نگاه بیننده می شود. عکس هایی که تاثیر گذار باشند نگاه بیننده را به خود تسخیر کرده و باعث می شود بیننده مدت بیشتری را به دقت در عکس و نگاه به تمام بخش ها و جزئیات آن بپردازد. شاهد خط های مورب سطح خیابان و ساختمان به سمت مرکز تصویر که اصل موضوع تصویر قرار دارد هستیم. سایه ی مرد درون تصویر هم به صورت مورب تا جلوی تصویر کشیده شده است.

در عکس های با نور پس زمینه مهم است که یک هماهنگی در نورپردازی جهت جلوگیری از محو شدن جزئیات درتصویر شکل گیرد. و نورپردازی این عکس بسیار هماهنگ بوده به گونه ای که تمامی جزئیات حائز اهمیت در آن به خوبی قابل رویت است. موضوع اصلی تصویر مردی که در مرکز تصویر است و روی شانه راست او بیشترین بازتاب نور خورشیدرا می بینیم و جلوه ی زیبایی به مرکز تصویر بخشیده است.

منبع: gurushots.com

دیدگاهی بنویسید.

avatar