سرود رستگاری – Redemption Song

خواننده: باب مارلی – Bob Marley

سال: ۱۹۷۹

نقد آهنگ سرود رستگاری

نقد آهنگ سرود رستگاری

آهنگ سرود رستگاری باب مارلی یکی از تاثیرگذارترین آهنگ‌های تمامی دوران‌ است. سرود رستگاری همان طور که از عنوانش پیداست به مساله رستگاری، آزادی و رهایی می‌پردازد. بخشی از ترانه از سخنرانی مشهوری با عنوان «کاری که انجام شده است» الهام گرفته بود؛ سخنرانی مارکوس گاروی فعال مدنی افسانه‌ای اهل جامائیکا و رهبر پان‌آفریقایی که در استان نوا اسکوشیا واقع در کانادا در سال ۱۹۳۷ ایراد کرد. سطرهایی از ترانه که مارلی درباره نیاز به آزاد کردن خویش از بردگی ذهن می‌خواند و بیان این مساله که هیچ کس جز خودمان نمی‌تواند ما را از بردگی ذهن‌مان آزاد کند مستقیما از سخنرانی گاروی گرفته شده است. در این سخنرانی مشهور، گاروی در کنار صحبت‌های دیگرش می‌گوید که فرمانروای هر فردی، ذهن خودش است. ذهنی که خوب پرورش یافته و به کار گرفته شده باشد نیاز به فرمانروا و رهبر دیگری ندارد. او می‌گوید که توسعه و پرورش ذهن تنها توسط خود افراد امکان پذیر است و هیچ شخص خارجی نمی‌تواند ذهن کسی را از بردگی آزاد کند. برای این‌که مردم بتوانند از بردگی ذهن‌ خویش آزاد شوند، بسیار اساسی است که کنترلی کامل روی ذهن‌شان داشته باشند. او اضافه می‌کند کسی که نمی‌تواند ذهنش را پرورش دهد و از آن استفاده کند، نهایتا به برده افراد دیگری تبدیل می‌شود که ذهنشان را پرورش داده و آن را به کار گرفته‌اند.

سرود رستگاری فراخوانی ساده است برای بیداری، که همزمان هم اعتراض و قیامی امید بخش است و هم تسلیمی دلخراش و غم‌انگیز. سطر پایانی ترانه که می‌گوید «تمام چیزی که داشته‌ام، سرودهای رستگاری‌اند» همچون سوگنامه‌ای برای کشمکش‌های مارلی است.

آهنگ نه زن، گریه نکن، آهنگی ملی مربوط به این کشمکش و مبارزات است، سرود رستگاری هم مرهمی بر زخم‌های این مردم ستم دیده است. راوی فاقد قدرت است: «دزدان دریایی پیر، آری، مرا ربودند / مرا به کشتی تاجران فروختند/ چند دقیقه بعد مرا بردند / از سیاه‌چاله‌ای(معدن زغال سنگ) بی بن» همزمان قدرت و توانی خدایی دارد: «ما با پیروزی در این نسل پیش می رویم»

استفاده اصطلاحی از «من (I)» به جای «مرا (me)» و «ما پیش می‌رویم» ریشه در متن و زمینه جامائیکایی اهنگ دارد، همچون چیزی که در آهنگ نه زن، گریه نکن دیده می‌شود. از طریق این اصطلاح مارلی می‌توانست آهنگ‌هایی اعتراضی  و صادقانه همچون برخیر، بایست را بخواند که باورهای راستافاری اش را ارائه می دهد و به چیزی فراتر از هویتی صرف و زمینی می رسد.

او می‌گوید: «پدرم سفید بود و مادرم سیاه. مرا دورگه می‌خواندند. من در هیچ سمتی نیستم. من نه سمت مردمان سیاه هستم و نه مردمان سفید. من سمت خدا هستم، کسی که مرا خلق کرد و مقرر کرد که از سیاه و سفید باشم.»

آهنگ دارای دو بند و یک هم‌خوانی است که در طول آهنگ تکرار می‌شود. سرود رستگاری آهنگی فولکلوراست که از سنت‌های سبک رگهاستفاده کرده است. مارلی زمانی که مبتلا به سرطان بود این ترانه را نوشت، این آهنگ اوج طبیعت مذهبی او در ترانه نویسی در البوم سال ۱۹۸۰ به نام قیام را نشان می دهد. روح آهنگ، این فراخوانی برای بیداری در برابر ظلم و دیکتاتوری را پنهان نمی کند و پیام آهنگ احتمال و امکان رسیدن به رستگاری است، بدون توجه به اینکه این رستگاری چقدر کوچک و جزئی باشد.

منبع: New Statesman/ Songs Meanings and Facts

***

ترجمه ترانه سرود رستگاری:

دزدان دریایی پیر، آری، مرا ربودند

مرا به کشتی‌ تاجران فروختند

چند دقیقه بعد مرا بردند

از سیاه‌چاله‌ای بی بن

اما دستان من قوی خلق شده بودند

توسط دستان قادر مطلق (خداوند)

ما در این نسل پیش می‌رویم

با موفقیت

در خواندن سرود همراهی نمی‌کنی؟

این سرودهای آزادی

چون تمام چیزی که داشته‌ام

سرودهای رستگاری اند

سرودهای رستگاری

خودت را از بردگی ذهن رها کن

هیچ کس جز خودمان نمی تواند ذهنمان را آزاد کند

ترسی نداشته باش از انرژی اتمی

چون هیچ یک نمی‌توانند زمان را متوقف کنند

تا کی می‌خواهند پیامبرانمان را بکشند

در حالی که ما کنار ایستاده‌ایم و نگاه می‌کنیم؟

برخی می گویند این بخشی از آن (سرنوشت) است

ما محکومیم به اینکه این کتاب را پر کنیم

درخواندن سرود همراهی نمی‌کنی؟

این سرودهای آزادی

چون تمام چیزی که داشته ام

سرودهای رستگاری هستند

سرودهای رستگاری

سرودهای رستگاری

خودت را از بردگی ذهن رها کن

هیچ کس جز خودمان نمی‌تواند ذهنمان را آزاد کند

ترسی نداشته باش از انرژی اتمی

چون هیچ یک نمی توانند زمان را متوقف کنند

تا کی می‌خواهند پیامبرانمان را بکشند

در حالی که ما کنار ایستاده‌ایم و نگاه می‌کنیم؟

برخی می گویند این بخشی از آن(سرنوشت) است

ما محکومیم به اینکه این کتاب را پر کنیم

در خواندن سرود همراهی نمی‌کنی

این سرودهای آزادی؟

چون تمام چیزی که داشته‌ام

سرودهای رستگاری اند

تمام چیزی که داشته‌ام

سرودهای رستگاری اند

این سرودهای آزادی

سرودهای آزادی

***

نسخه تصویری آهنگ سرود رستگاری:

***

نسخه صورتی آهنگ سرود رستگاری:

دیدگاهی بنویسید.

avatar