آلبوم:Hard II Love
خواننده:آشِر
تاریخ انتشار:۲۰۱۶

نقد آلبوم جدید آشر

نقد آلبوم جدید آشر

“حماقت کردم. آن قدر جرئت دارم که به این موضوع اعتراف کنم.”،Hard II Love هشتمین آلبوم آشِر اینگونه آغاز می شود.ستاره‌ی R&B با به زبان آوردن اشتباهات گذشته اش،بسیار قوی ظاهر شده است-آلبوم “اعترافات” اش در ۲۰۰۴ یکی از کارهای ضبط شده ی تجاری بود که مرز تکثیر ۱۰ میلیون نسخه را رد کرد.هم اکنون،از کار او به عنوان تمایل به گرفتن الهام از خوانندگان cutting-edge و لرزش نواهای ناشناخته تعبیر شده است:آلبوم منتقد پسند “کلایمکس”اش در ۲۰۱۲ صدای فالش و عجیبش را در در مقابل طبلی چوبی قرار می دهد،در آلبوم سال ۲۰۱۴ اش با عنوان”Good kisser” با نمایشی از سبک “فانک” توانست شور و هیجانش را بروز دهد.این تنوع طلبی که  آلبوم Hard II Love را تعریف می کند، تلاش دارد کرانه های سبک R&B را گسترش دهد با در هم تنیدن  حالاتی از فسردگی که بسیاری از پاپ های ۱۲ ماه گذشته با خود داشتند.

آن طور که خود آشر در مصاحبه ای قبل از انتشار آلبوم اعلام کرده،Hard II Love برای “مردهایی که نمی دانند عاشق شدن چ زیباست”خوانده شده است.آلبومی فشرده و طولانی با لایه هایی متراکم،تغییرهایی غیرمنتظره،و سرودهایی ساده با بیانی مستقیم که گاهی دچار بی نظمی می شود.یکی از افراد گروه می توانست ازقبل “phone calls”را با “phone off” روی آهنگ “make you a believer” تنظیم کند.ابهام مداوم آلبوم،در همراه شدن با علایق شبکه های رادیویی حاضر،از تراک های “آپتمپو” همچون FWM کار “فارل”  پیشی می گیرد.آشِر بعنوان ستاره ای در سبک “سول”،مجموعه ی آلبوم های Al Green  اش را بهای ویژه ای می دهد،و می داند که اتاق های تاریک با نور اندک جایی است که بهترین کارها ساخته می شوند.”let me” نمونهی کاملی است از کار “love you down” از  آلبوم “اسلاو” جم که در ۱۹۸۵ Ready for the world را تولید کرده است.و ایده ی ستایشی زنپرستانه را زنده می کند بهمراه کوبیدن طبل واعتمادآشِر به توانایی هماهنگی همکارش.”tell me” اوج احساس آلبوم،قطعه ای حماسی به مدت هشت دقیقه است که آشِر با کاری چون burn با صدای فالش گونه اش،تفاوت واختلاف بین پراکندگی climax و زینت و جلای  اسلاو جم در آلبوم”اعترافات”را تفکیک می کند.

Hard II love شباهتی آشکار به Atlanta-centric دارد،گستردگی و پراکندگی No Limit، نظم و وزنی خیالی شبیه young thug را ایجاد می کند. bump با ترانه ی cavernous love  که توسط the dream و tricky stewart تولید شده،خودش را روی نمونه ای از Lil Jon استاد سبک کرانک تطبیق می دهد که به طور مداوم واژه what را تکرار می کند.

MC Future و همخونی اش با آشِر در “rivals”،تراکی “دانتمپو” است که درآن آشِر می کوشد تفاوت و اختلاف های با زنی سرشار از استقامت را کاهش دهد.

دو تراک پایانی آلبوم حالتی از به نوعی حسن ختام آلبوم است .ارزش سینماتیک تولیدشان و غنا و سرود صدای شاد و پر انرژی شان می خواهد بگوید که در زندگی در کنار اختلاف و درگیری مرد و زن چیزهای دیگری نیز هست،و اینکه حتی درگیری های بی نتیجه با نفس می تواند برنده باشد.stronger  که در آن آشِر با اندوهی که پس از  مرگ پسرخوانده اش کیل گلوور در ۲۰۱۲ او را فراگرفته همراه است،پس زمینه ای از نوای پیانو و سرود دسته جمعی مذهبی برای روشن تر نشان دادن تاکید آن روی پیام استقامت و استوار بودنش به کار اعمال شده اشت.

آشِر بیان می دارد که انتشار Hard II love سه سالی طول کشیده است و در این مدت نوع و شیوه ی موسیقی پاپ تغییری اساسی را تجربه کرده است.او توجه ویژه ای به ایده های نو پاپ داشته است و کوشیده با آلبومی آینده نگرانه پا به عرصه بگذارد، همگام با وفادار ماندن به آنچه که از او  یکی از ستاره های بزرگ R&B ساخته است.

منبع: rollingstone.com

دیدگاهی بنویسید.

avatar