ناهار بر فراز آسمان خراش: یکی از تاثیرگذارترین عکس های تمام دوران
عکاس: نامشخص
سال: ۱۹۳۲

ناهار بر فراز آسمان خراش

ناهار بر فراز آسمان خراش

خطرناک ترین و در عین حال هیجان انگیز ترین ناهاری که تا کنون لنز دوربینی آن را ثبت کرده باشد: یازده مرد در حال ناهار خوردن، صحبت و سیگار روشن کردن برای همدیگر هستند، انگار نه انگار که در ارتفاع ۲۵۶ متری سطح زمین اند و تنها چیزی که آنها را نگه داشته است یک شاخه آهن باریک است. ساختمان مربوط به منهتن منطقه ای از شهر نیویورک است. این آسودگی که در تصویر شاهد هستیم واقعی است، این مردان از کارگران پروژه ی ساخت مرکز راکفلر هستند. اما عکس از طبقه ی ۶۹ ام ساختمان RCA (ساختمان GE کنونی) گرفته شده روند پیشرفت ساخت آسمان خراشی بزرگ را به تصویر می کشد. سه عکاس به نام های چارلز سی ایبتز، توماس کلی و ویلیام لفتویچ آن روز آنجا حضور داشتند ولی مشخص نیست که کدام یک از آن ها این عکس را گرفته باشند، عکاس و هویت افراد درون عکس مبهم باقی مانده است. هیچ کارگر ساختمانی در شهر نیویورک نیست که این عکس را به عنوان نمادی از رویارویی و درگیری همیشگی شغلشان با خطر و حادثه ندیده باشند. ناهار برفراز آسمان‌خراش، بلند پروازی و سرعت  آمریکایی و سرعتشان در نوسازی را به تصویر می کشد. این عکس همچنین به نمادی برای شهر نیویورک تبدیل شده است که مردمش باور داشتند شهرشان جایی است که به دور از هر هراسی دست به انجام پروژه هایی می زند که هر شهر دیگری را می تواند به زانو درآورد.

منبع: time

دیدگاهی بنویسید.

avatar