نگاه تظاهرکننده شیلیایی

عکاس: کارلوس ورا مانسیلا

سال: ۲۰۱۶

نگاهی به عکس نگاه تظاهرکننده شیلیایی

نگاهی به عکس نگاه تظاهرکننده شیلیایی

نگاه عمیق و با صلابت این دختر جوان که روبه روی نیروی ضد شورش ایستاده و با اقتداری با شکوه به چشمان مردی مسلح خیره شده است، باعث انتشار وسیع این عکس در سراسر اینترنت شد. عکسی از تظاهراتی دموکراسی خواهانه در سانتیاگوی شیلی که هر ساله برای بزرگداشت ناپدیدشدگان دوره حکومت آگوستو پینوشه در شیلی صورت می گیرد و معمولا هم به خشونت کشیده می شود.

این عکس از این دختر ناشناس، در طول تظاهراتی در سانتیاگو گرفته شده است. ۴۳ سال پس از کودتای خونینی که توسط آگوستو پینوشه صورت گرفت و رئیس جمهور شیلی سالوادرو آلنده را از منصب قدرت پایین کشید. آلنده در کاخ ریاست جمهوری اش در طول کودتا هنگام حمله کودتاچیان به کاخ کشته شد و اداره کشور به حکومتی نظامی با ریاست جمهوری آگوستو آغاز شد.

تظاهرکنندگان برای بزرگداشت قربانیان رژیم پینوشه جمع شده بودند، دیکتاتوری که به شکنجه و کشتار هزاران نفر از مردم در طول ۱۷ سال قدرتش محکوم شده بود. او در ۲۰۰۶ از دنیا رفت بدون اینکه تلاشی برای دادگاهی کردنش صورت پذیرد. تظاهرات توسط سازمانی با حضور اقوام افراد ناپدید شده، هدایت می شد. این عکس را عکاس رویترز کارلوس ورا مانسیلا در فضای بیرونی قبرستان عمومی سانتیاگو واقع در شهر رکولتا گرفت، جایی که تظاهرکنندگان جمع شده بودند.

پلیس شروع به دستگیری مردم کرده بود و مانسیلا در این مورد گفته بود که پلیس دو نفر از دوستان این دختر را دستگیر کرده است و این دختر هم در واکنش به این اقدام پلیس، روبه روی نیروهای ضد ضورش با نگاهی نافذ با استقامتی بی نظیر ایستاده است و اعتراض خود را به تصویر می کشد. عکاس اسم دختر را نپرسیده بود. این عکس هزاران بار در اینترنت به اشتراک گذاشته شد و بازتاب بسیای در رسانه های سراسر دنیا داشت. با دیدن این عکس به یاد عکس در برابر تانک ها می افتیم، عکسی از سال ۱۹۸۹ که مردی ناشناس در تظاهراتی دموکراسی خواهانه در میدان تیان آن من پکن مقابل تانک هایی ایستاده است.

بارزترین ویژگی این عکس همین نگاه سنگین و با صلابت دختری است که با نیرویی فراتر از هر سلاح نظامی در برابر پلیس ضد شورش ایستاده است. می توان گفت یکی از تاثیر گذارترین عکس هایی است که از تظاهرات دموکراسی خواهانه گرفته شده باشد.

در طول این درگیری های بین مردم و پلیس ۷ نیروی پلیس زخمی شدند و نزدیک به ۴۹ نفر از مردم دستگیر شدند. وزارت کشور اعلام کرده بود که در کل تظاهرات این سال ۱۴۰ درگیری ایجاد شده اما به نسبت تظاهرات سال های قبل شدت آن کمتر بوده است.

هر ساله مردم شیلی در تاریخ یازده سپتامبر که سالگرد کودتای پینوشه است به تظاهرات برای بزرگداشت افراد ناپدید شده در طول حکومت پینوشه می پردازند و معمولا فضای تظاهرات متشنج می شود.

منبع: CNN

دیدگاهی بنویسید.

avatar