عکاس: سرجیو ولاسکا گارسیا
برنده ی جایزه سومین عکس از رقابت عکس ورلدپرس ۲۰۱۶

عکس آتشفشان کولمیا

عکس آتشفشان کولمیا

این عکس سرجیو ولاسکا گارسیا به عنوان سومین عکس برتر  جایزه ی ورلدپرس در سال ۲۰۱۶ در بخش طبیعت انتخاب شده است. او این عکس را در ۱۳ دسامبر ۱۲.۵ کیلومتر آن طرف تر از دهانه آتشفشان در نزدیکی مردابی به نام کاریزالیلوس گرفته است.  ارتفاع نسبی دهانه این آتشفشان به بیش از ۶۰۰ متر می رسد. تصویری از فوران آتشفشان کولمیا واقع در مکزیک را در شب می بینیم. نور محیط، آسمانی پرستاره، صاعقه و گدازه های آتشفشانی که همراه با تکه سنگهایی در حال سقوط از دهانه آتشفشان اند کلیت عکس را تشکیل می دهند. روشنایی ناشی از صاعقه و فوران اتشفشان جزئیات محیط را در هشت ثانیه بعد از فوران آتشفشان به تصویر کشیده است. آسمان به عنوان پس زمینه و دهانه آتشفشان در مرکز تصویر موضوع اصلی عکس است. اولین چیزی که در نگاه اول توجه بیننده را جلب می کند رگه های زیبای گدازه های جاری شده روی دهانه ی کوه است که با رنگی گرم در میان سیاهی شب خودنمایی می کند. دود ناشی از فوران تقریبا تا بالاترین قسمت کادر رسیده است و در نهایت در سیاهی آسمان ادغام شده است که زیبایی خاصی به عکس بخشیده است. صاعقه که به شکلی نادر به میانه کوه برخورد کرده و اطراف آن و سطح کوه را روشن کرده و جزئیات محیط نمایان شده اند. گرفتن چنین عکس هایی نیاز به زمان بندی و صبر و حوصله بسیار دارد که این مورد به خوبی توانسته تصویری خیره کننده از رخدادهای طبیعت را ثبت کند.

منبع: theatlantic

دیدگاهی بنویسید.

avatar