خشونت در بازی های کامپیوتری

خشونت در بازی های کامپیوتری

بازی های کامپیوتری همیشه برای کودکان از جذابیت ویژه ای برخوردار بوده و زمان زیادی از فعالیت روزانه کودکان را به خود اختصاص می دهد. این بازی ها دارای تنوع زیاد هستند و اگر کنترل شده نباشند، برای کودکان بسیار اعتیادآور بوده و ممکن است کودکان و نوجوانان حتی کل روز را به بازی کردن بپردازند. بازی ها می توانند در زندگی کودکان خوب یا بد باشند. برای مثال کودکانی که در سنین حساس و مهم از نظر آموزشی، شطرنج یاد می گیرند معمولا سطح بالاتری از هوش را از خود نشان خواهند داد. که چنین مزیتی در بازی های خشونت آمیز وجود ندارد.

تاثیرات بازی های خشونت آمیز بنا به انواع آن می تواند متفاوت باشد. یک تاثیر معمول، اعتیاد آور بودن آن است که کودکان را از دیگر فعالیت های روزانه باز می دارد. فعالیت فیزیکی شان کاهش می یابد، میزان مطالعه کم شده و تکالیف مدرسه را نیز به موقع انجام نمی دهند. در نتیجه عملکردشان در مدرسه افت می کند. و بیش از هر چیز امکان شکوفایی استعداد های کودک کاهش می یابد و به جای مثلا رفتن به کلاس موسیقی یا هنرهای دیگر بیشتر وقت خود را پای بازی های رایانه ای می گذرانند.
تاثیر دیگری که باعث نگرانی والدین و جامعه شده است احتمال ایجاد رفتار های پرخاشگرانه و خشونت آمیز در کودکان بر اثر انجام چنین بازی هایی است. مطالعات متعددی روی ارتباط این بازی ها و خشونت در کودکان صورت گرفته است. نتایج حاکی از این بوده اند که تاثیرات منفی این گونه بازی ها بسیار اندک هستند.

نتایج بررسی این بازی ها و بازیکنان آن نشان داده است که کودکانی که رفتارهای پرخاشگرانه دارند و عصبی هستند  نسبت به دیگر کودکان تمایل بیشتری به این بازی های خشونت آمیز از خود نشان می دهند. این مشاهدات احتمال تاثیر بازی های خشونت آمیز را روی رفتارهای پرخاشگرانه کودکان کمتر نشان داده است. برخی کودکان که این بازی ها را انجام دادند می گویند که تاثیر منفی روی آن ها نداشته است. که این به رفتار به دور خشونت خود آنان بر می گردد.
همچنین مشاهده شده است که صحنه های خشونت آمیز در تلویزیون، فیلم ها و روزنامه ها تاثیر بیشتری به نسبت بازی های کامپیوتری روی رفتار کودکان دارند. با این حال باید توجه داشت که کودکان با انجام این گونه بازی ها ممکن است بخواهند که برخی رفتارهای آن را تجربه کنند و به تقلید از آن بپردازند. این تاثیرات شامل فعالیت های ذهنی و احساسی می شود.

در پایان، می توانیم بگوییم بازی های خشونت آمیز تاثیر اندکی روی ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان دارند. با این وجود برای کودکان مناسب نیست چرا که اعتیاد آور بودن آن می تواند روی روند رشد کودک تاثیر منفی داشته باشد.

منبع: banyeresdelpenedes

دیدگاهی بنویسید.

avatar